Standard bidrar til åpne rekrutteringsprosesser

En rekke internasjonale studier viser at vi gjerne rekrutterer personer som er ganske like oss selv. Ofte stoler vi på magefølelsen.

StandardiseringskomiteenSamtidig vet vi at mangfold styrker bedriftskulturen og bidrar til mer innovasjon i organisasjoner. Nå er det kommet en ny internasjonal standard som legger til rette for en mer strukturert og rettferdig rekrutteringsprosess.

Standard Norge lanserte i dag i samarbeid med Det Norske Veritas den internasjonale standarden ISO 10667 for vurdering av personer i arbeidslivet. Arrangementet var fulltegnet, og til stede var representanter fra HR-avdelinger i både offentlige og private virksomheter, rekrutteringsselskaper, forsknings- og utdanningsmiljøer, testleverandører og andre.

Standarden som nå er oversatt til norsk, beskriver krav og anbefalinger for prosedyrer og metoder som kan brukes ved vurdering av personer i arbeidslivet, både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Den er tilgjengelig som Norsk Standard, NS-ISO 10667 Levering av vurderingstjenester - Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng. Standarden er relevant for tjenesteleverandører som rekrutteringsfirmaer, for de som bestiller og mottar tjenesten og ved arbeidsundersøkelser og kompetansevurderinger.

ISO 10667 skal bidra til riktig utvelgelse av personer til ulike arbeidsoppgaver og i tillegg gi veiledning om rettigheter og ansvar til den som blir vurdert.

Målet med standarden er å bidra til

  • bedre og sikrere beslutningsunderlag
  • god kvalitet på vurderingsmetoder
  • kostnadseffektive og rettferdige vurderingssystemer
  • reduksjon av kostnader for godkjenning og sertifisering av testing i et internasjonalt marked
  • færre feilansettelser

Norske Aspiranza først ute
Selskaper som implementerer standarden i sine prosesser og følger standardens krav, vil kunne bli sertifisert. Som det første rekrutteringsselskapet i verden ble norske Aspiranza nylig sertifisert av Det Norske Veritas etter ISO 10667.

ISO 10667 er utviklet av en komité i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og representanter fra rundt 16 land har vært med i arbeidet. Norge har gjennom Standard Norge deltatt aktivt i komiteen. De norske deltakerne har i tillegg vært Norsk Psykologforening, Det Norske Veritas og Manpower.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kommunikasjonssjef Marit Sæter, tlf. 970 27 956.

Last ned presentasjoner fra lanseringen

Velkomst og program v/ Trine Tveter, Standard Norge

Presentasjon av NS-ISO 10667 v/ Sverre L. Nielsen, Norsk Psykologforening

Hva er en standard og hva kan den brukes til? v/ Britt Stokke Lønaas, Standard Norge

Hvorfor og hvordan sertifiserer vi etter NS-ISO 10667 v/ Espen Lindseth og Siv Eklo, DNV BA

Produktinformasjon
NS-ISO 10667-1:2011 Levering av vurderingstjenester - Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng - Del 1: Krav til kunden
NS-ISO 10667-2:2011 Levering av vurderingstjenester - Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng - Del 2: Krav til tjenesteleverandører

Les fagsiden vår om NS-ISO 10667

Bildet viser Lars Petter Tveteraas (Aspiranza), Per Olav Hagaas (Manpower Professional Executive, nå Experis), Britt Stokke Lønaas (Standard Norge), Siv Eklo (Det norske Veritas BA) og Sverre L. Nielsen (Norsk Psykologforening). De fire sistnevnte har alle har vært sentrale i standardiseringsarbeidet, mens Tveterass leder Aspiranza som er det første firmaet i verden som er sertifisert etter standarden.

Flere bilder kan du se på Standard Norges Flickr-konto.

Sist oppdatert: 2013-12-06