2015

 

Aktuelle saker fra inn- og utland viser at virksomheter stadig tråkker i baret når det gjelder korrupsjon. Hvordan kan vi bli bedre på dette området, og hva kan vi gjøre for å intensivere anti-korrupsjonsarbeidet? En ny internasjonal standard skal vise vei.

2015-11-04

Mer om Samarbeid mot korrupsjon
 

Standard Norge har mottatt et forslag til et nytt europeisk standardiseringsarbeid. Bakgrunnen for forslaget er et behov for å se krav til personlig verneutstyr i et helhetlig perspektiv og utarbeide krav til systemer for dette. Vi ønsker nå tilbakemelding på hva norske aktører mener om forslaget.

2015-10-09

Mer om Forslag til nytt standardiseringsprosjekt – personlig vernebekledning og systemer
 

Resultatet av avstemmingen på utkastet til standard, ISO/CD2 (Committee Draft 2) 45001, viser at mer enn to tredjedeler av de landene som har stemt, mener at utkastet er så godt at man kan fortsette til neste fase i arbeidet. Norge var blant landene som stemte positivt.

2015-06-12

Mer om Arbeidet med ISO 45001 om styringssystemer for arbeidsmiljø går videre
 

Gjennom de siste 15 år er det tatt flere initiativ både nasjonalt og internasjonalt for å takle korrupsjon. Man har undertegnet traktater og satt i verk lovgivning, og mange land rettsforfølger korrupsjon. Det er imidlertid mye arbeid som gjenstår.

2015-05-29

Mer om Ta ondet ved roten!
 

En virksomhet har ansvar for at mennesker som kan påvirkes av dens aktiviteter, ikke tar skade av det. Dette gjelder spesielt de som er engasjert for å utøve aktivitetene som en del av sitt yrke. Nå utvikles en ny internasjonal styringssystemstandard, ISO 45001, som skal bidra til å forebygge person- og helseskader i arbeidslivet.

2015-05-07

Mer om ISO 45001: Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 

Høydekonferansens HMS-pris ble 5. mai tildelt organisasjonen SOFT for deres brennende engasjement for sikkerhet. SOFT er sentrale i arbeidet med den norske standarden for tilkomstteknikk NS 9600 Arbeid i tau.

2015-05-06

Mer om HMS-pris til SOFT for arbeid med tilkomstteknikk
 

ISO har gjort komitéforslag ISO/CD2 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use, tilgjengelig for alle interessenter. Dette er ISOs nye styringssystemstandard for arbeidsmiljø, som skal erstatte den britiske BS-OHSAS 18001.

2015-04-22

Mer om Utkast til standard for styringssystem for arbeidsmiljø tilgjengelig
 

En sveisers evne til å følge muntlige eller skriftlige instruksjoner og verifisering av en persons faglige dyktighet, er viktige faktorer for å sikre kvaliteten på det sveiste produktet. NS-EN ISO 9606-1 er en standard for godkjenningsprøving av sveisere for smeltesveising av stål. Standarden, som erstatter NS-EN 287-1:2011, er nå oversatt til norsk.

2015-02-13

Mer om Godkjenning av sveisere