Godkjenning av sveisere

En sveisers evne til å følge muntlige eller skriftlige instruksjoner og verifisering av en persons faglige dyktighet, er viktige faktorer for å sikre kvaliteten på det sveiste produktet. NS-EN ISO 9606-1 er en standard for godkjenningsprøving av sveisere for smeltesveising av stål. Standarden, som erstatter NS-EN 287-1:2011, er nå oversatt til norsk.

Sveiser i arbeid

Standard på norsk for godkjenning av sveisere (foto: Nicolas Tourrenc / Standard Norge)

NS-EN ISO 9606-1 inneholder tekniske regler for godkjenningsprøving av sveiseren og grunnlaget for at slike kvalifikasjoner kan bli akseptert, uavhengig av type produkt som sveises, sted og eksaminator eller godkjenningsorgan. Ved godkjenningsprøvingen blir det fokusert på at sveiseren kan føre en elektrodeholder, sveisepistol eller sveisebrenner manuelt, og dermed kan produsere en sveis med en akseptabel kvalitet. Sveisemetodene som det er referert til i NS-EN ISO 9606-1, omfatter de smeltesveisemetodene som er klassifisert som manuell sveising eller delvis mekanisert sveising. Fullmekaniserte og automatiske sveisemetoder dekkes ikke.

I tillegg til de tekniske kravene inneholder NS-EN ISO 9606-1 bestemmelse knyttet til første gangs godkjenning av en sveiser og hvordan godkjenningen kan vedlikeholdes og forlenges. Det stilles krav til hvilken informasjon sertifikatet skal gi.

NS-EN ISO 9606-1:2013 retter seg mot personer som skal dokumentere at de er kvalifisert for smeltesveising av stål og organisasjoner som skal godkjenne disse sveiserens kompetanse.

NS-EN 287-1:2011 trekkes tilbake i oktober 2015.

Sist oppdatert: 2015-02-13

NOK 818,00 (eks. mva)

Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål (ISO 9606-1:2012 innbefattet Cor 1:2012)

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang