2016

 

Verdensbanken anslår at det blir betalt over tusen milliarder dollar i bestikkelser hvert år, med svært alvorlige virkninger som for eksempel undergraving av politisk stabilitet, økte omkostninger ved forretningsvirksomhet og medvirkning til fattigdom. På den den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember ble den nye internasjonale standarden NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon, lansert.

2016-12-15

Mer om Ny standard for antikorrupsjon lansert
 

Tjenestehunder brukes blant annet for å gi brukere med ulike funksjonsnedsettelser assistanse og hjelp i hverdagen. Nå skal det lages europeiske standarder som vil gjøre slike tjenester bedre.

2016-12-15

Mer om Standarder for opplæring av tjenestehunder, instruktører og brukere er underveis
 

I dag på verdens antikorrupsjonsdag lanserte Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon, ISO 37001. Standarden er et uttrykk for beste praksis internasjonalt og skal hjelpe alle typer virksomheter med å sette antikorrupsjonsarbeidet sitt i system.

2016-12-09

Mer om Ny internasjonal standard for antikorrupsjon lansert
 

I en gjestekommentar på bygg.no skriver adm. dir. i Standard Norge hvorfor den nye internasjonale standarden for antikorrupsjon er blitt et viktig ledelsesverktøy.

2016-12-02

Mer om Antikorrupsjonsarbeidet kan settes i system
 

Fra Storbritannia har det kommet et forslag om å utarbeide en internasjonal (ISO) standard for eierskapsutøvelse i organisasjoner. Tanken er at den skal inneholde tema som troverdighet, styring og kontroll, antikorrupsjon, interessekonflikter, varslingsproblematikk, etterlevelse av lover og regler, aktsomhet (due diligence), systemer for betaling og ekstern rapportering. Hva mener vi i Norge om dette forslaget?

2016-07-05

Mer om Eierskapsutøvelse – forslag til ny internasjonal standard
 

Den nye standarden har nettopp vært på avstemming, og flere land stemte «nei» og det kom inn ca. 3000 høringsuttalelser. Standardiseringskomiteen har derfor besluttet at standarden skal sendes på ny høring etter at kommentarene er behandlet og ev. tatt hensyn til. (Oppdatert med endrede datoer 2016-11-21.)

2016-07-04

Mer om Utfordringer med den nye standarden for arbeidsmiljø ISO 45001 før sluttføring
 

En selvmotsigelse? Nei, faktisk ikke. Standard Norge har fått henvendelse om standardisering innenfor mangfoldsledelse. Det gjelder ikke standardisering av mangfoldet, men av systemene for håndtering av mangfoldet som vi har.

2016-05-12

Mer om Standardisering av mangfold
 

Korrupsjon er et seriøst tema i tiden. Det er ødeleggende for økonomier verden rundt og kan medføre store kostnader for organisasjoner og enkeltpersoner.

2016-04-26

Mer om Grønt lys for antikorrupsjonsstandard
 

Standard Norge inviterte nylig til frokostmøte om ISOs forslag til en ny standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, i forbindelse med at standarden er på høring. Her kan du finne presentasjonen som ble holdt på møtet.

2016-04-14

Mer om Ny standard for arbeidsmiljø – presentasjoner fra høringsmøte
 

Enten vi er ansatt eller arbeidsgiver har vi det samme ønske om ikke å bli syk eller skadet på grunn av jobben. Organisasjoner som har robuste og effektive prosesser som tar hensyn til alle ansatte, vil kunne etablere et arbeidsmiljø som er sunt for alle. Dette er utgangspunktet for at ISO utarbeider en standard om ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Forslaget til standard er nå på høring.

2016-02-18

Mer om Ny standard for arbeidsmiljø, ISO 45001, på internasjonal høring
1 2 > »