Antikorrupsjonsarbeidet kan settes i system

I en gjestekommentar på bygg.no skriver adm. dir. i Standard Norge hvorfor den nye internasjonale standarden for antikorrupsjon er blitt et viktig ledelsesverktøy.

Her kan du lese gjestekommentaren:

Jacob Mehus

9. desember lanserer Standard Norge ny internasjonal standard for antikorrupsjon, NS-ISO 37001, under et frokostmøte på KS Agenda. Guro Slettemark i Transparency Norge stiller seg i en gjestekommentar på bygg.no 24. november tvilende til at en internasjonal standard vil bringe antikorrupsjonsarbeidet videre. Jeg tror en internasjonal standard vil kunne hjelpe mange med å sette arbeidet sitt i system. Ikke minst er standarden bygd opp slik at den kan integreres i et allerede eksisterende ledelsessystem. Den legger opp til at antikorrupsjon inngår i vanlig forretningsdrift, og ikke blir noe man jobber med «ved siden av».

NS-ISO 37001 er en såkalt ledelsessystemstandarder på lik linje med for eksempel NS-ISO 9001 (kvalitet) og NS-ISO 14001 (miljø). Denne typen standarder vektlegger ledelsens ansvar, men også forankringen og opplæringen som må skje i hele organisasjonen.

NS-ISO 37001 tilbyr et system man kan jobbe etter, men den enkelte virksomhet må selv legge innhold i systemet og se på eget risikobilde, egne kunder og leverandører, og hva som kjennetegner egen kontekst og rammebetingelser. Dermed blir arbeidet med antikorrupsjon langt fra en avkrysningsøvelse som Slettemark er redd for, men snarere en systematisk tilnærming til problemet. Et viktig krav er kontinuerlig forbedring.

Standard Norge utgir rundt 1 200 Norsk Standard (NS) pr år. Slettemark nevner 17 ulike NS-standarder for bygg og anlegg, men antallet standarder for denne sektoren er mye større, nærmere 3000 med stort og smått. Det skal imidlertid nevnes at NS-ISO 37001 er en standard som ikke bare er relevant for bygg og anlegg, men for alle sektorer.

De fleste standarder utarbeides internasjonalt. Prosessen er åpen, og den endelige standarden skal bygge på internasjonal konsensus. Uten enighet blant de viktigste interessentene, blir det ingen standard.

60 land har gjennom sine eksperter deltatt direkte eller indirekte i arbeidet med denne antikorrupsjonsstandarden. Flere internasjonale organisasjoner som OECD, Transparency International, FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) og FIEC (European Construction Industry Federation) har deltatt som liasons. Sammen har man kommet fram til en enighet om hva som skal være beste praksis i bekjempelsen av korrupsjon - én felles standard.

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år, med de betydelige virkningene det har på politisk stabilitet, forretningskostnader, internasjonal handel og fattigdom.

ISO 37001 gir virksomheter på tvers av land, kulturer, offentlige eller private, store eller små et felles verktøy og et sett med felles definisjoner og retningslinjer til bruk for å bekjempe et betydelig samfunnsproblem og global utfordring. Så er det opp til hver enkelt virksomhet om de vil bruke standarden i sin helhet, la seg sertifisere etter den eller bare bruke den som et oppslagsverk. Erfaringer fra bruken av standarden vil etter hvert danne grunnlag for oppdateringer og forbedringer. Da håper vi at også Transparency Norge vil delta i det nasjonale arbeidet.

Sist oppdatert: 2016-12-05

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang