200-kronersseddel i en hvit konvolutt

Ny internasjonal standard for antikorrupsjon lansert

I dag på verdens antikorrupsjonsdag lanserte Standard Norge en ny internasjonal standarder for antikorrupsjon, ISO 37001. Standarden er et uttrykk for beste praksis internasjonalt og skal hjelpe alle typer virksomheter med å sette antikorrupsjonsarbeidet sitt i system.

Verdensbanken anslår at det blir betalt over 1 000 milliarder amerikanske dollar i bestikkelser hvert år med de betydelige virkningene det har på politisk stabilitet, forretningskostnader, internasjonal handel og fattigdom.

Under et frokostmøte i Oslo deltok en rekke sentrale aktører i det norske antikorrupsjonsarbeidet, deriblant Økokrim-sjef Trond Eirik Schea, adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, første nestleder Michael Tetzschner fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og Lene Svenne fra Kongsberggruppen. 

Økokrimsjef Trond Erik Schea tror standarden vil kunne få betydning i norske straffesaker.

Det finnes flere standarder og anbefalinger for selskapers antikorrupsjonssystemer. Som uttrykk for internasjonal beste praksis anno 2016, vil ISO 37001 like fullt få betydning. For det første er dens balanserte beskrivelser av alle vitale elementer i et anti-korrupsjonssystem et godt grunnlag for foretaksinternt antikorrupsjonsarbeid. Men standarden kan også få betydning i straffesaker om korrupsjon, særlig i saker om foretaksansvar hvor spørsmålet om foretaket kunne ha forebygget lovbruddet står sentralt.

Standard Norges administrerende direktør Jacob Mehus, framhever at standarden er utarbeidet gjennom internasjonal konsensus.

60 land har gjennom sine eksperter deltatt direkte eller indirekte i arbeidet med denne antikorrupsjonsstandarden, og sammen har man kommet fram til en enighet om hva som skal til for å bekjempe korrupsjon.  Standarden vektlegger ledelsens ansvar, men også forankringen og opplæringen som må skje i hele organisasjonen. Arbeidet mot korrupsjon må inngår i vanlig forretningsdrift, og ikke blir noe man jobber med «ved siden av», uttaler Mehus.

Mer informasjon om NS-ISO 37001 og antikorrupsjon.

Kontaktinformasjon
Marit Sæter, kommunikasjonssjef i Standard Norge, 970 27 956, msa@standard.no

Sju personer

Komitédeltakere og innledere på lanseringssmøtet 9. desember: Trond Eirik Schea (Økokrim), Jørgen Hanson (DNV GL), Henrik Schiander (Western Bulk Chartering), Kristian Thaysen (BDO compliance og gransking), Jacbob Mehus (Standard Norge), Lene Svenne (Kongsberggruppen) og Thomas Sckjelbred (Wiersholm)

Sist oppdatert: 2017-11-29

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for antikorrupsjon - Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang