Tre menn med hjelm og kjeledress på byggeplass
Foto: Per-Martin Grambo/ Veidekke

Hever standarden for arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i samarbeid med sine ansatte. Den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, som ble lansert 10. april, er et nyttig verktøy i dette arbeidet.

De norske ekspertene som har bidratt til standarden, representerer et bredt spekter av organisasjoner og alle partene i arbeidslivet har medvirket. LOs andre nestleder Roger Haga Heimli peker på internasjonal solidaritet som en viktig drivkraft for deres deltakelse i utformingen av verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø.

Roger Haga Heimli, LO

Roger Haga Heimli er andre nestleder i LO.

– I flere land blir fagforeninger sett på som fiender av bedriften og du kan miste jobben for å organisere deg. For oss er det viktig å dele erfaringer og kunnskap om det norske trepartssamarbeidet. Medbestemmelse er tatt inn som en del av standarden, og det er viktig, sier Heimli.

Systematisk forbedring

Forholdene for norske arbeidstakere er gode sammenliknet med resten av Europa, viser den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen. Norske arbeidstakere er stort sett friske og trygge på jobb. Likevel kan standarden ISO 45001 være et nyttig verktøy også på norske arbeidsplasser, blant annet for å møte krav i lovverket. 

– Den nye standarden vil kunne hjelpe oss å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljø og ivareta de høye kravene i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. 

Kultur 

Sikkerhet og helse må være en del av kulturen på arbeidsplassen, sier HR- og kvalitetsdirektør Kristin Hurum hos Cermaq, en av verdens største produsenter av laks og ørret. 

Kristin Hurum

Kristin Hurum er HR- og kvalitetsdirektør i Cermaq.  

– Arbeidet med helse og sikkerhet slutter aldri. Det dreier seg mye om kultur. Årsaken til ulykker er ofte at man ikke har fulgt prosedyrene og analysert risikoen. Hos oss startet vi med ledelsen, og arbeidsmiljø er alltid sak nummer 1 på våre ledermøter, sier Hurum. 

Lønnsomhet

Å kontinuerlig jobbe med forbedring av arbeidsmiljøet kan ha økonomiske fordeler også, påpeker avdelingsdirektør Berit Bakke i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Forskning viser at det lønner seg å investere i arbeidsmiljø. For hver investert krone, får du igjen det dobbelte i form av lavere sykefravær og økt produktivitet, sier Bakke.

Hun viser til at seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Nærmere halvparten av alle som rapporter om slike plager, oppgir at plagene helt eller delvis skyldes jobben, og internasjonale og nyere norske studier viser at både psykososiale og mekaniske faktorer i arbeidsmiljøet spiller en vesentlig rolle.

SE VIDEO:  Hvilken betydning vil den nye standarden ha i Norge og for norske virksomheter?

Paneldiskusjon med HR- og kvalitetsdirektør Kristin Hurum fra Cermaq, Sigrid Hansen-Tangen, direktør HMSK og samfunnsansvar i Nye veier, og avdelingsdirektør Berit Bakke i STAMI.

Presentasjoner og flere videoer fra lanseringen

PRESENTASJON: Hvordan står det til i Norge på arbeidsmiljøområdet? ved Berit Bakke, Statens institutt for arbeidsmiljø (STAMI)

 

 

PRESENTASJON: ISO 45001 møter den norske modellen ved Roger Haga Heimli, LO

 

Presentasjon av standarden ved komiteleder Berit Sørset, Norsk Industri og Guri Kjørven, Standard Norge

 

PRESENTASJON: Sertifisering, fra OHSAS 18001 til ISO 45001 ved Johan Peter Johansen fra Kiwa sertifisering

Sist oppdatert: 2019-04-24

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang