Kolleger i møte

Vil du være med å utvikle internasjonale standarder innenfor HR?

Det finnes flere ulike internasjonale HR-standarder som kan brukes av alle organisasjoner hvor det jobber mennesker. Nå ønsker vi at Norge skal ta en mer aktiv rolle i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Velkommen til informasjonsmøte 5. februar!

Dette møtet er avlyst, men er du interessert i å delta i arbeidet, kontakt prosjektleder Marthe Hagberg.

Standardisering innenfor HR dreier seg om organisasjonens policy, praksis og systemer som påvirker de ansattes adferd, holdning og prestasjoner.

Arbeidet legger til rette for utvikling av internasjonale standarder som fastsetter organisasjonsmessige retningslinjer, prosesser, policy, praksis, tjenester og systemer forbundet med alle sektorer og i alle organisasjoner hvor man har mennesker i arbeid.

Internasjonalt arbeid

Den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 260 Human resource management jobber med krav til prosesser og systemer for personalledelse, blant annet når det gjelder terminologi, beregninger, tildeling og tidtaking, rekruttering, kunnskapsforvaltning, mangfold og inkludering.

For tiden har komiteen følgende arbeider på høring:

Standardiseringskomiteen for mangfoldsledelse (SN/K 566) har hittil hatt en rolle som nasjonal speilkomite for ISO/TC 260/WG 8 Diversity and Inclusion, i tillegg til å utarbeide NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold.

Den norske speilkomiteen SN/K 540 Personalledelse som nå vil bli opprettet, skal speile hele bredden av aktivitet i ISO/TC 260 Human resource management, inkludert mangfoldsledelse.

Bli med i arbeidet!

Standard Norge jobber med et mandat til komitéarbeidet, som vi ønsker å diskutere med fagpersoner både med tanke på innhold og sammensetning av komiteen.  

Vi søker eksperter på ledelse av menneskelige ressurser, og ser frem til å møte dere til et informasjonsmøte i Standard Norges lokaler 5. februar 2020 kl. 12.00 - 15.00 (program kommer).

Hvis du ønsker å delta på informasjonsmøtet eller har spørsmål, ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Marthe Hagberg. 

Program

1200 Velkommen
Inger Jakobsen, leder markeds- og forretningsutvikling i Standard Norge
  HR, standardisering og sertifisering – hvor står vi i Norge?
Sven Iversen, fagansvarlig HR i HR Norge
  Tillit og trender innen personalledelse
Innleder bekreftes senere
  Lærekraftig utvikling – Kompetansepolitikk og systemet for å lære hele livet
Hans Jacob Sandberg, Kompetanse Norge
 1300 Pause
  Mangfoldstandarden – hva nå?
Loveleen Rihel Brenna, daglig leder i Seema AS
  Ledelsesstandarder som grunnlag for sertifisering
Lene Trollnes, sertifisert mangfoldsleder i Yara
  Standardiseringsarbeid innen personalledelse
Marthe Hagberg, prosjektleder i Standard Norge
1445 Avslutning
Inger Jakobsen, leder markeds- og forretningsutvikling i Standard Norge

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Sist oppdatert: 2020-02-03