Mange hvite og ett rødt spørsmålstegn

Brukerundersøkelse om ISO 45001

For bedre å forstå hvem som bruker standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001, og hva brukerne mener må endres eller forbedres, gjennomfører vi nå en brukerundersøkelse.

Undersøkelsen pågår fram til 1. juli 2019. ISO/TC 283, komiteen som har utarbeidet standarden, vil analysere resultatene og presentere dem på komiteens møte i oktober.

Lenke til brukerundersøkelse om ISO 45001

Undersøkelsen inneholder 18 spørsmål med svaralternativer og mulighet for å gi tilleggskommentarer. Språket i undersøkelsen er engelsk.

Det vi ber deg svare på er: 

 • Har organisasjonen implementert ISO 45001?
 • Er organisasjonen sertifisert etter ISO 45001?
 • Brukes ISO 45001 i hele organisasjonen (alle steder, aktiviteter, funksjoner) eller i en del av organisasjonen?
 • Brukte organisasjonen OHSAS 18001 før den implementerte ISO 45001?
 • Hvor mange ansatte er det i organisasjonen?
 • I hvilken sektor opererer organisasjon?
 • Krever forsyningskjeden eller andre at organisasjonen bruke ISO 45001?
 • Hvilken del eller deler av ISO 45001 har størst innvirkning på prestasjonen til  ledelsessystemet for arbeidsmiljøet?
 • Hvilken del eller deler av ISO 45001 stiller krav som er vanskelig å forstå og som bør reformuleres?
 • Hvilken del eller deler av ISO 45001 er vanskelig å tilfredsstille (og hvorfor)?
 • Hvilken del eller deler av ISO 45001 burde være mer krevende?
 • Hvilken del eller deler av ISO 45001 har krav som er urealistiske eller for krevende?
 • Hvilken del eller deler av ISO 45001 bør ha mer eller mindre rigide krav?
 • Er det noen krav som mangler i ISO 45001?
 • Er noen krav overflødig?
 • Hvor ofte bør det vurderes om ISO 45001 fortsatt er aktuell (og revideres om nødvendig)?
 • Bør det gis mer veiledning om noen av emnene i ISO 45001?

Dersom du ha spørsmål kan prosjektleder Guri Kjørven kontaktes.

Les også: Arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 er utgitt på norsk

Sist oppdatert: 2019-06-28

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang