Kvinne i rullestol prøve å komme under et stengsel

EUs tilgjengelighetsdirektiv publisert i Official Journal

Direktivet om tilgjengelighetskrav for varer og tjenester (2019/882) også kalt European Accessibility Act ble 7. juni publisert i the Official Journal of the EU.

Følges opp med standarder

Europakommisjonen har tidligere utstedt en rekke mandater til de europeiske standardiseringsorganisasjonene vedrørende tilgjengelighet, f.eks. M/376, M/420 og M/473. Standard Norge har vært hovedansvarlig for gjennomføringen av M/473 Design for All som har resultert i en rekke standardiseringsleveranser som vil være aktuelle ved utarbeidelsen av fremtidige harmoniserte standarder for å utfylle kravene blant annet i dette nye direktivet.

Direktivet fastsetter blant annet følgende krav:

  • Accessibility requirements for the products and services included in the Act are mandatory for public procurement.
  • For products and services not included in the Act, the Directive provides a list of accessibility requirements that can help to demonstrate compliance with accessibility provisions laid down in present and future EU laws (e.g. EU funds regulations).
  • Economic operators are obliged to take immediate corrective measures, or withdraw, if a product doesn’t meet the accessibility requirements of the Act.
  • If one Member State withdraws an inaccessible product from the market the others must follow suit.

Last ned Official Jornal fra 7. juni 2019 . Direktivet om tilgjengelighet (engelsk versjon) kan du finne fra side 70.

Mer informasjon?

Kontakt spesialrådgiver Tom Høseggen i Standard Norge

Sist oppdatert: 2019-06-11