Tre personer som jobber sammen rundt et bord

Nye standarder for prosjekt-, program- og porteføljestyring

I februar 2019 ble det utgitt to nye norske standarder innenfor prosjekt-, program-, og porteføljestyring. Dermed er familien av standarder i NS-ISO 21500-serien nær komplett.

Den ene standarden, NS-ISO 21503 er en veiledning om programstyring, mens den andre, NS-ISO 21505, gir veiledning for styring.

NS-ISO 21503 omhandler programstyring for alle typer av organisasjoner, offentlig eller private. Den gjelder for alle størrelser eller sektorer, og alle nivåer av kompleksitet. Standarden gir en overordnet beskrivelse av relevante termer, definisjoner, konsepter, forutsetninger og praksis, inkludert roller og ansvar som danner god praksis i programstyring. Den spesifiserer derimot ikke selve prosessene, metodene eller verktøy som benyttes.

NS-ISO 21505 beskriver sammenhengen der styring av prosjekter, programmer og porteføljer gjennomføres, og gir veiledning om dette. Standarden kan også brukes til vurderinger av, forsikringer om eller verifisering av styringsfunksjoner. Den er ment for de styrende organer og den øverste ledelsen i en virksomhet. Standarden gir veiledning til de som leder prosjekter, programmer og porteføljer. Det kan for eksempel være sponsorer, styringskomiteer, porteføljeeiere og prosjektstyringskontorer. Standarden kan brukes av prosjekt-, program- og porteføljeforvaltere, og interessenter involvert i utvikling og implementering av prosjekter, programmer og porteføljer som for eksempel rådgivere.

En familie av standarder

De andre medlemmene i familien av standarder innenfor prosjekt-, program- og porteføljestyring er:

  • NS-ISO 21500 Veiledning i prosjektledelse
  • NS-ISO 21504 Prosjekt-, program- og porteføljestyring - Veiledning i porteføljestyring
  • ISO/TR 21506 Project, programme and portfolio management -- Vocabulary
  • NS-ISO 21508 Opptjent verdiforvaltning i prosjekt- og programstyring
  • NS-ISO 21511 Arbeidsdelingsstrukturer for prosjekt- og programstyring

Vil du delta i arbeidet med revisjon av standarden for prosjektledelse?

I forbindelse med at standardiseringskomiteen, ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management, nå har utgitt flere standarder innenfor dette temaet, har det blitt avdekket et behov for å lage et dokument som viser sammenhengen mellom de ulike standardene.

NS-ISO 21500 fra 2012 var den første og eneste internasjonale standarden innenfor området. Siden er det utviklet flere internasjonale standarder, som liste opp over, for prosjekt-, program- og porteføljestyring.

Planen er nå at en ny ISO 21500 skal bli en standard som beskriver hele familien av standarder, hvordan disse hører sammen og i hvilke sammenhenger de benyttes. Dagens ISO 21500 blir revidert, og vil bli renummerert som ISO 21502. Når standardene er ferdige, er planen at de også skal bli utgitt som Norsk Standard, og da vil de få benevnelsen NS-ISO.

Utarbeidelsen av den nye ISO 21500 og ISO 21502 startet på slutten av 2018. Vi søker nå norske eksperter til dette spennende og viktige arbeidet. Dersom du vil delta i arbeidet med prosjektledelsesstandardene, kan du ta kontakt med prosjektleder Hans Christian Erstad.

Sist oppdatert: 2019-03-20

NOK 1 645,00 (eks. mva)

Veiledning i prosjektledelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 818,00 (eks. mva)

Prosjekt-, program- og porteføljestyring - Veiledning for programstyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 794,00 (eks. mva)

Prosjekt-, program- og porteføljestyring - Veiledning i porteføljestyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 158,00 (eks. mva)

Prosjekt-, program- og porteføljestyring - Veiledning for styring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 477,00 (eks. mva)

Project, programme and portfolio management — Vocabulary

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 141,00 (eks. mva)

Opptjent verdiforvaltning i prosjekt- og programstyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 158,00 (eks. mva)

Arbeidsdelingsstrukturer for prosjekt- og programstyring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang