En som gransker en vegg med flere dokumenter
Illustrasjonsbilde: Shutterstock og Pixabay

Nytt granskningskurs basert på NS-ISO 45001

Standard Online tilbyr nå et nytt kurs som gir deltakerne kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse; finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser for så å iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår et annet sted i virksomheten.

Forståelse av årsak til hendelser, avvik og bakenforliggende forhold, er viktig for god risikostyring og prioriteringer i det forebyggende arbeidet. Dette kurset vil også være til hjelp for hvordan din virksomhet kan overholde kravene i internkontrollforskriftens paragraf 5 som blant annet krever at virksomheter skal kartlegge farer og utarbeide tiltak.

Kurset passer for ledere, arbeidsmiljøledere, HMS-ansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og andre som bidrar i bedriftens forbedringsarbeid. Siv Wergeland og Anne Mork fra Wergeland bedriftsutvikling som skal holde kurset, har lang erfaring som kursholdere og har mye fagkunnskap.

Kurset er 17. oktober på Fossekallen restaurant og konferansesenter, Vollsveien 13H, 1366 Lysaker.

Påmelding og mer informasjon

Sist oppdatert: 2019-08-06