Flere hender i en sirkel

Verdiskaping med mangfoldsledelse

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Den første standarden i verdenssammenheng, ble gitt ut som Norsk Standard i 2018 og nå har det også kommet en veiledning til standarden.

I regjeringens nye politiske plattform slår de fast at Norge i framtiden vil ha behov for å bruke en større andel av arbeidskraften i befolkningen. Regjeringen peker på Norsk Standard for mangfoldsledelse, NS 11201, i sin integreringsstrategi for 2019-2022 og sier at de vil ta standarden i bruk og bidra til at den blir mer kjent og brukt. De kaller standarden «et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng».

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Standarden NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold og tilhørende veiledning er verktøy for at virksomheter og samfunnet generelt kan bli bedre på å dra ut fordelene og styrkene mangfold gir.

Hør hvordan Loveleen Rihel Brenna, som har ledet komiteen som har utarbeidet standarden, forklarer hva mangfoldsledelse er:

Innlegg på frokostmøte

9. april inviterte vi til frokostmøte for å informere litt om mangfoldsledelse og høre hvilke tanker noe av brukerne av standarden, har. Her kan du se presentasjonene som ble holdt.

Les mer om NS 11201 Ledelsessystemer for mangfoldsledelse

30. april arrangeres konferansen Mangfoldsledelse 2019. Les mer om program og påmelding på en egen nettside.

Sist oppdatert: 2019-04-10

NS 11201:2018

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Akustikk - Støy fra maskiner og utstyr - Emisjonslydtrykknivåer ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser: måling i et hovedsakelig fritt felt over en reflekterende flate med ubetydelige korreksjoner for omgivelser (ISO 11201:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Implementering og bruk av standarden - P-789:2018

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-12-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Implementering og bruk av standarden - P-790:2018

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang