Bygg, anlegg og eiendom

 

Standard Norge har etter ønske fra byggebransjen og offentlige virksomheter som kartverket og SSB gjennomført en totalrevisjon av bygningstypetabellen. Revisjonen er harmonisert med en planlagt justering av bygningstyper i matrikkelen, som er Norges offisielle register for fast eiendom, og dekker SSB sine behov for boligtelling.

2014-01-30

Mer om Ny tabell for bygningstyper - NS 3457-3
 

Veiledning til NS 8141-1 og -2 gir praktiske råd og beskriver hvordan man kan håndtere overgangen fra måling av toppverdi av uveid svingehastighet som er beskrevet i standardens utgave fra 2001, til toppverdi av frekvensveid svingehastighet som gjelder i den nye utgaven fra 2013.

2014-01-30

Mer om Veiledning til NS 8141-1 og -2
 

NS 3600 ble utgitt i mai 2013 og definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. I januar 2014 kom veiledningen til standarden.

2014-01-30

Mer om NS 3600 - Nå med veiledning!
 

ISO/TC 59 utgir nyhetsbrev to ganger i året. Der kan du lese oppdatert informasjon om pågående aktivitet.

2014-01-28

Mer om Hva skjer i ISO/TC 59?
 

Vi bygger mange trebruer i Norge, og det har gitt oss mulighet til å utvikle høy kompetanse innen prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av trebruer. Standard Norge arrangerte onsdag 15. januar en workshop i samarbeid med NTNU om framtidens trebruer og behov for utvikling av prosjekteringsstandarder på området.

2014-01-21

Mer om Framtidens trebruer
 

Dr.ing. Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening, er valgt som ny leder av komiteen ISO/TC 163/SC 2. Komiteen arbeider med standardiserte beregningsmetoder for bygningers energiytelse og har medlemmer fra 22 nasjoner. Lars Myhre overtar etter professor Vojislav Novakovic som har ledet ISO-komiteen siden 2005.

2014-01-10

Mer om Ny norsk leder av internasjonal komite for energiberegninger
 

Standard Norge har i samarbeid med flere norske interessenter tatt initiativ til at det startes opp standardisering innenfor BIM i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, og det er utarbeidet et forslag til en plan for europeisk BIM-standardisering.

2013-12-20

Mer om Norge skal lede en ny europeisk arbeidsgruppe om Building Information Modelling (BIM)
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har besluttet å trekke tilbake 2013-versjonen av standardene for tilslag som ble utgitt i mai.

2013-12-19

Mer om Status for produktstandardene for tilslag
 

I februar 2012 kom en revidert versjon av standarden som setter grenseverdier for vibrasjoner fra sprengning for å unngå bygningsskader. (NS 8141-1). På det tidspunktet hadde den tidligere versjonen av NS 8141 gjennomgått en fullstendig revisjon.

2013-12-10

Mer om Revidert standard for vibrasjoner og støt
 

Arkitekter, energiplanleggere og rådgivere trenger enkle og pålitelige standarder for å beregne behovet for levert energi til bygninger, basert på netto varmebehov og bygningens varmeløsning.

2013-12-06

Mer om Virkningsgrader for varmeanlegg på høring