Bygg, anlegg og eiendom

 

NS 3514:2020 skal gi aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og gi økt bevissthet på fuktsikker bygging.

2020-01-20

Mer om Ny standard for fuktsikker bygging
 

Standard Norge oppretter en komité som skal utvikle beskrivelsestekster for sikkerhetstjenester. Velkommen til informasjonsmøte 26. februar!

2020-01-13

Mer om Vil du være med å utvikle en ny Norsk Standard for sikkerhetstjenester?
 

NS 3420-U Rørinstallasjoner er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Det er blant annet lagt til flere beskrivelsestekster for innendørs og utendørs rørinstallasjoner.

2020-01-09

Mer om NS 3420-U – Endringer 2019
 

Beskrivelsestekster for bygningsautomatisering og sikkerhet er i 2019 samlet i ny del i NS 3420: del YB.

2020-01-09

Mer om NS 3420-YB – Endringer 2019
 

NS 3420-T er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Endringene tydeliggjør standardens krav til ferdig behandlet overflate og gir bestiller et bedre grunnlag for å velge estetisk klasse.

2020-01-09

Mer om NS 3420-T – Endringer i 2019
 

Elektrodelene i NS 3420 er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene som er gjort i NS 3420, delene W, X, BN og BQ.

2020-01-09

Mer om NS 3420-W, X, BN og BQ – Endringer 2019
 

NS 3420 kommer ut i sin helhet hvert år. I årets utgave er sju av delene revidert.

2020-01-09

Mer om Hva er nytt i NS 3420:2019?
 

NS-EN 12350 og NS-EN 12390 er to serier for prøving av fersk og herdnet betong som snart vil bestå av 30 deler til sammen. To standarder er nye og 15 av delene er revidert og utgis nå både på norsk og engelsk.

2019-12-19

Mer om 15 revisjoner og 2 nye standarder for prøving av fersk og herdnet betong
 

Standard Norge har nå på offentlig høring en ny Norsk Standard for bruk av heis til evakuering – NS 3807. Fredag 6. desember inviterte vi til frokostmøte hvor høringsforslaget prNS 3807 ble presentert. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2019-12-09

Mer om Bruk av heis til evakuering - høringsmøte
 

Kravene til tilgjengelighet til bygninger for alle, inklusive personer med nedsatte funksjonsevner, øker. Dette medfører også at vi må ta sikkerheten på alvor dersom en bygning må evakueres. Når har vi på høring et forslag til en ny standard, NS 3807, for hvordan heis kan brukes.

2019-12-05

Mer om Ny Norsk Standard for bruk av heis til evakuering på høring