2012

 

Høringen av prNS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er nå lukket.

2012-12-06

Mer om Innkomne høringskommentarer til NS 3600
 

Energirevisjonen inngår som en sentral del av energiplanleggingen i energiledelsessystemet etter NS-EN ISO 50001.

2012-12-04

Mer om Ny standard for energirevisjoner – NS-EN 16247-1
 

Forslaget til NS 3925 Brannvern – Rømningsplaner er lagt ut på nettsiden for høring, og høringsfristen er 2013-01-15.

2012-11-12

Mer om Standard om rømningsplaner på høring
 

Undersøkelser viser at kostnadene som et dårlig inneklima påfører arbeidsgiveren, bygningens eier og samfunnet, totalt sett ofte er betydelig høyere enn bygningens energikostnader. Det har også vist seg at god kvalitet på inneklimaet kan forbedre den samlede effektiviteten hva angår arbeid og læring og redusere sykefravær.

2012-10-29

Mer om Norsk Standard for inneklima NS-EN 15251 med veiledning
 

NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk fastlegger krav til risikovurdering av brann i byggverk.

2012-10-25

Mer om NS 3901 Risikovurdering av brann i byggverk
 

Enten du lytter til en konsert eller arbeider i et åpent kontorlandskap er det å få korrekt akustikk, viktig.

2012-10-24

Mer om Har du hørt? - forbedret akustikk fra konsertsalen til kontoret
 

Ny del av NS 3420 for elektrotekniske systemer er utgitt og det holdes presentasjonsmøter om den nye delen rundt om i landet.

2012-10-23

Mer om Ny del i NS 3420 for beskrivelse på system- og bygningsdelsnivå
 

Den 19. oktober ble det arrangert høringsmøte om forslag til ny Norsk Standard, NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

2012-10-22

Mer om Stor forventing til ny standard for tilstandsanalyse av bolig
 

Forslaget til ny standard, prNS 8141-2 Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning samt fra trafikk, er lagt ut på tomåneders høring.

2012-10-15

Mer om Vibrasjoner og støt – ny standard på høring
 

Den siste av to standarder for passivhus, NS 3701, ble lansert nylig. I den forbindelse ble en del sentrale markedsaktører intervjuet om deres syn på passivhusstandarden.

2012-09-28

Mer om Norsk Standard for passivhus – hva sier markedsaktørene?
1 2 3 4 5 6 > »