Ny standard for energirevisjoner – NS-EN 16247-1

Energirevisjonen inngår som en sentral del av energiplanleggingen i energiledelsessystemet etter NS-EN ISO 50001.

Å gjennomføre gode energirevisjoner er viktig for virksomheter, uansett størrelse eller type, som ønsker å forbedre sin energieffektivitet, redusere energiforbruket og å avdekke relaterte miljømessige fordeler.

En energirevisjon omfatter en kartlegging av energianvendelsen og energiforbruket, en analyse der man bl.a. vurderer potensialet for energi-effektivisering og en prioritert liste over energitiltak som bør gjennomføres.

NS-EN 16247-1 setter overordnede krav til hva energirevisjoner skal omfatte, kvalifikasjonskrav til den som skal gjennomføre energirevisjonen og hvordan den skal utføres og rapporteres.

Formålet med standarden er å harmonisere felles aspekter ved energirevisjoner for å bringe klarhet og åpenhet til markedet for energirevisjonstjenester. Standarden tar hensyn til at det kan være forskjellige omfang, mål og grundighet i energirevisjonen. Energirevisjonsprosessen er presentert i en enkel kronologisk rekkefølge.

NS-EN 16247-1 gjelder for kommersielle, industrielle, bolig og offentlige virksomheter.

Denne første delen dekker de generelle kravene som er felles for alle energirevisjoner. Det er ytterligere tre deler av NS-EN 16247-serien som er under utvikling og som vil gi ekstra materiale for energianalyser for bygninger, industrielle prosesser og transport.

De andre delene av NS-EN 16247 som er under utarbeidelse er: 

  • Energirevisjoner - Del 2: Bygninger
  • Energirevisjoner - Del 3: Prosesser
  • Energirevisjoner - Del 4: Transport

Produktinformasjon:
NS-EN 16247-1 Energirevisjoner

Sist oppdatert: 2014-11-12