Færre avvik fra standardkontraktene

Urimelige avvik fra standardkontraktene har de siste årene ført til en uheldig markedssituasjon både for entreprenørene og oppdragsgiverne. Nå er situasjonen i ferd med å endre seg, i følge bygg.no.

– Styret og ledelsen i EBA har bestemt at arbeidet med å få til økt bruk av standardkontraktene uten urimelige avvik er en av våre høyest prioriterte saker, sier administrerende direktør Jon Sandnes i EBA til bygg.no. Han legger til at dette ikke bare gjelder offentlige oppdragsgivere men også EBAs medlemsbedrifter og nedover i kontraktskjeden.

Les "Færre avvik fra kontraktsstandarder" (bygg.no 24. mai 2012).

Sist oppdatert: 2014-11-12