Hus
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Oppmåling av bolig

Hvilke arealbegreper skal oppgis når du skal måle opp boligen din?
Ved oppmåling av bolig skal areal for primære rom (P-ROM) innenfor selve boenheten fremkomme. "En veileder til NS 3940" er utgitt av Standard Norge og Standard Online. Veilederen forklarer hvordan de nye arealbegrepene skal brukes, og bygger på standarden NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Veiledning til NS 3940

Veilederen er utarbeidet etter anbefalinger fra Boligtakstutvalgets innstilling til Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet) høsten 2005 og er samkjørt med Forbrukerombudets nye "Bransjenorm for markedsføring av boliger". Bransjenormen viser til veilederen når det gjelder arealbegreper som skal oppgis ved annonsering av boliger.

Veilederen benytter bruksareal (BRA), slik det defineres i NS 3940. Bruksareal er arealet av boligens bruttoareal minus arealet av yttervegger. Kjeller og loftsarealer er en del av bruksarealet.

I tillegg til bruksareal (BRA) skal annonser innholde arealet av primære rom (P-ROM), som er disse rommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom dem. Primære rom er for eksempel stue, soverom, kjøkken og bad.

Veilederen forklarer enkelt hvilke arealenheter som skal benyttes ved kjøp/salg av boliger, og gir flere eksempler med tydelige illustrasjoner.

Spiralhefte, A5, 12 sider.

Sist oppdatert: 2014-11-12

NOK 446,00 (eks. mva)

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

SpråkNorskUtgave: 3 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3940:2012

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Areal- og volumberegninger av bygninger

SpråkNorskUtgave: 4 (2012-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang