Innkomne høringskommentarer til NS 3600

Høringen av prNS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er nå lukket.

Stor interesse for standarden
Utkast til prNS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig ble lagt ut på høring i september 2012 med frist til 1. desember. Det er registrert 307 nedlastinger av forslaget, men det reelle antallet lesere er antakelig større. Standard Norge har mottatt ialt 16 høringskommentarer som alle er positive til forslaget og som har forslag til forbedringer av standarden.

Høringskommentarer
Følgende firma/organisasjoner har avgitt høringskommentarer: 

 • DiBK, Direktoratet for byggkvalitet
 • NELFO, Foreningen for El og It Bedriftene
 • NBBL, Norske boligbyggelag
 • Rørinspeksjon Norge
 • Huseiernes Landsforbund
 • NITO Takst AS
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • NEF, Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening-VVS
 • NEK’s komite NK 219 Kompetanse til inspeksjonsorgan
 • Byggtakst Elverum AS
 • FNO, Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Tømrermester Truls Stokker
 • Elsikkerhetsforbundet
 • SN/K 001 Akustikk-komiteen i Standard Norge
 • DSB (varslet at det kommer)

Kommentarene går i hovedsak på 

 • Omfang av hva som bør inngå i tilstandsanalysen som helhet
 • Krav til kompetanse
 • Beskrivelse og valg av tilstandsgrad
 • Vurdering av tiltak
 • Hva som skal angis av verdi og kostnader ved boligen
 • Egenerklæringsskjema (tillegg A)
 • Omfang av byggteknisk, elektrisk og brannteknisk tilstandsanalyse (tillegg C, D og E)

Videre prosess
Høringskommentarene vil nå bli behandlet av komiteen. Forventet utgivelse av standarden blir 1. mai 2013.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2014-11-12