Norsk Standard for inneklima NS-EN 15251 med veiledning

Undersøkelser viser at kostnadene som et dårlig inneklima påfører arbeidsgiveren, bygningens eier og samfunnet, totalt sett ofte er betydelig høyere enn bygningens energikostnader. Det har også vist seg at god kvalitet på inneklimaet kan forbedre den samlede effektiviteten hva angår arbeid og læring og redusere sykefravær.

Angir inneklimaparametere

NS-EN 15251 angir inneklimaparametere som påvirker bygningers energiytelse og inneklima, og beskriver hvordan disse parametrene skal fastsettes for dimensjonering av bygningers tekniske systemer og beregning av bygningers energiytelse.

Standarden spesifiserer parametere for design, ferdigstillelse og kontinuerlig driftskontroll av bygninger og er et nyttig verktøy for å dimensjonere inneklimaet.

Veiledning til NS-EN 15251:2007

Veiledningen er laget for å gi brukeren hjelp ved bruk av NS-EN 15251, særlig når det gjelder forholdet mellom standarden og norske inneklimaforskrifter og praksis. Du får også forklaring på bestemmelsene i NS-EN 15251 som kan oppfattes som vanskelige. Veiledningen gjengir i tillegg deler av prNS 3563, som gir et godt supplement til NS-EN 15251 når det gjelder nyttige begreper for inneklima og metoder for fastsetting av inneklimaparametere.

Sist oppdatert: 2018-03-23

NOK 1 040,00 (eks. mva)

Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 794,00 (eks. mva)

Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Bedre inneklima

Standard

NOK 1 158,00 (eks. mva)

En veileder basert på NS-EN 15251:2007 - P712. Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk.

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-10-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang