Norsk Standard for passivhus – hva sier markedsaktørene?

Den siste av to standarder for passivhus, NS 3701, ble lansert nylig. I den forbindelse ble en del sentrale markedsaktører intervjuet om deres syn på passivhusstandarden.

Se intervjuene på Youtube:

Tallhall, Meteorologisk instituttLanseringen fant sted på Tallhall på Meteorologisk Institutt som er ett av Norge første passivhus. I filmene er det flere klipp som viser tallhall både innendørs og utendørs. Les mer om standarden for passivhus og lanseringen

Produktinformasjon
NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus – Boligbygninger
NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

(Bilde av Tallhall - Foto: Laila Meyrick/Velour.no, Arkitekt: Pir II Oslo AS)

Sist oppdatert: 2014-11-12