Barcode-området i Oslo

NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg

NS 8430 inneholder regler for prosedyrene ved overtakelse av bygg og anlegg både i forbruker- og næringsforhold.

Det er lagt stor vekt på å utarbeide praktiske blanketter til standarden, og dette har resultert i følgende dokumenter:

  • Byggblankett 8430 A: Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
  • Byggblankett 8430 B: Mangelliste - Næringsforhold
  • Byggblankett 8430 C: Innkallingsbrev - Forbrukerforhold
  • Byggblankett 8430 D: Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold
  • Byggblankett 8430 E: Mangelliste - Forbrukerforhold

Alle blankettene er tilgjengelige både elektronisk og på papir. De elektroniske versjonene er samkjørt med ”Nasjonal database for byggkvalitet”, slik at det på frivillig grunnlag er mulig å registrere opplysninger i databasen.

NS 8430 med tilhørende blanketter er utarbeidet av en bredt sammensatt komité som har bestått av representanter fra blant annet Boligprodusentenes Forening, Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Forbrukerrådet, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening og Statsbygg.

Byggblanketten er tilgjengelig gjennom eBlanketter; vårt webbaserte system der du enkelt kan fylle ut de blankettene du ønsker på nettet, uten å måtte printe ut og skrive for hånd.

NS 8430 ble fastsatt i januar 2009, og erstattet NS 3434.

Juridiske standarder

Se vår oversikt over alle juridiske standarder for bygg og anlegg, samt i hvilke tilfeller den enkelte standard skal benyttes.
Gå til oversikten

Kurs i juridiske standarder

Vi tilbyr kurs innenfor flere juridiske standarder, som blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, Bustadoppføringslova, NS 3420 med juridisk vinkling, Offentlige anskaffelser med flere.
Gå til kursoversikten 

Sist oppdatert: 2018-10-15

NS 8430:2009

Standard

NOK 291,00 (eks. mva)

Overtakelse av bygg og anlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 291,00 (eks. mva)

Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-01-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 291,00 (eks. mva)

Mangelliste - Næringsforhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-01-29)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 291,00 (eks. mva)

Innkallingsbrev - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 291,00 (eks. mva)

Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 291,00 (eks. mva)

Mangelliste - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang