Ny del i NS 3420 for beskrivelse på system- og bygningsdelsnivå

Ny del av NS 3420 for elektrotekniske systemer er utgitt og det holdes presentasjonsmøter om den nye delen rundt om i landet.

Konstruksjonstegning

Tilbakemeldinger fra elektrotekniske rådgivere og elektroentreprenører vedrørende beskrivelse for tilbud på el-installasjoner i bygg har lenge vist at beskrivelsestekstene i NS 3420 delene W og X ikke alltid er godt egnet, særlig i forbindelse med relativt enkle installasjoner. På dette grunnlag og for å gi mulighet for tilpassing til en mer fleksibel fordeling av detaljprosjektering mellom elektrorådgiver og elektroentreprenør, har Standard Norge utviklet og gitt ut den nye delen: NS 3420-BN Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Elektrotekniske systemer.

Denne delen av NS 3420 gir muligheter til å beskrive direkte på systemnivå (f.eks. fordelingssystem, belysningssystem) og med alternative beskrivelsestekster for henholdsvis beskrivelse med rene funksjonskrav og beskrivelse på grunnlag av prosjektert løsning.

Presentasjonsmøter om NS 3420-BN
Vi ønsker å informere bransjen om oppbyggingen av den nye delen og de muligheter denne gir, og vil i løpet av høsten og vinteren gjennomføre presentasjonsmøter i en rekke byer.

Program for møtene
1200 – 1300 Lunsj
1300 – 1345 Gjennomgang av NS 3420-BN - Oppbygging, anvendelse for beskrivelse, grunnlag for utførelse
1345 – 1400 Pause
1400 – 1430 Én beskrivelse med en kombinasjon av tekster med ulik detaljeringsgrad: Går det an?
1430 – 1500 Spørretid
Dato og sted
13. november 2012 Trondheim (kansellert, nytt tilbud tidlig neste år)
27. november 2012 Tromsø, Radisson Blu Hotell
12. desember 2012 Stavanger (avlyst)
13. desember 2012 Bergen (avlyst)
Tidlig i 2013 Oslo (lokale ikke fastlagt)
Tidlig i 2013 Kristiansand (lokale ikke fastlagt)
Tidlig i 2013 Trondheim (lokale ikke fastlagt)

Påmelding: Så snart som mulig, per e-post til Monica Andersen i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2014-11-12