Bilde av bro
Bilde: Helsedirektoratet

Ny Norsk Standard for universell utforming av uteområder

NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger angir krav til universell utforming av opparbeidete uteområder, for derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang til området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, deltakelse og sosialt samvær.

Standarden omfatter opparbeidete uteområder i tilknytning til bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Standarden omfatter krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. For å oppnå universell utforming er det nødvendig at sammenhengen mellom de ulike tiltakene vektlegges og ses i en helhet.

Standarden er aktuell for tiltakshavere, planleggere, prosjekterende og utførende. I tillegg vil den være nyttig for forvaltere, ulike fagmiljøer og brukergrupper.

For å bidra til økt kunnskap om og forståelse for betydningen av universell utforming inneholder standarden mer informasjon enn det som er vanlig i en standard.

Les mer om universell utforming av uteområder og NS 11005

Eksempelsamling
Et supplement til standarden er Eksempelsamling til NS 11005:2011. Denne inneholder både figurer fra standarden og illustrasjoner og foto relatert til utvalgte temaer som standarden omfatter. Eksempelsamlingen viser bilder av forskjellige uteområder, tiltak, elementer og utstyr som et supplement til teksten i standarden NS 11005:2011.

Du kan også være interessert i:

Våre fagsidene om universell utforming

Sist oppdatert: 2014-11-12

NS 11005:2011

Standard

NOK 1 158,00 (eks. mva)

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang