Ny NS 8405:2008

Den nye utgaven av NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt som ble fastsatt 1. oktober 2008 inneholder betydelige endringer.

Den nye utgaven av NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt ble fastsatt 1. oktober 2008, og erstatter den forrige utgaven fra 2004. I den nye utgaven av NS 8405 er det gjort betydelige forandringer i forhold til den tidligere standarden. Disse endringene gjelder kapittel III og IV, og omfatter bestemmelsene om byggherrens ytelser, endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering.

Når skal NS 8405 brukes?
NS 8405 skal brukes når entreprenøren inngår kontrakt med byggherren om utførelsen av bygge- og anleggsarbeid, samtidig som det vesentligste av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.

Nye standarder for underentrepriser
De nye standardene for underentreprise ble også fastsatt 1. oktober 2008. Standardene har fått betegnelsene NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider og NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Disse standardene er tilpasset NS 8405 og NS 8406, og erstatter NS 3433.

NS 8405, NS 8415 og NS 8416 er utarbeidet av bredt sammensatte komiteer som har bestått av medlemmer fra blant annet Arkitektbedriftene i Norge, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Maskinentreprenørenes Forbund, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening og Statsbygg.

 

Sist oppdatert: 2014-11-12

NS 8405:2008

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang