Vibrasjoner og støt – ny standard på høring

Forslaget til ny standard, prNS 8141-2 Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning samt fra trafikk, er lagt ut på tomåneders høring.

Byggeplass

Tidligere versjon av standarden gjennomgår en fullstendig revisjon og er planlagt utgitt i tre deler. I tillegg skal det utarbeides en eller flere veiledninger som dekker alle delene. Dette høringsforslaget er den andre delen i serien. Grenseverdiene i denne del har som mål å unngå at anleggsvirksomhet (annet enn sprengninger som dekkes av del 1) og trafikk påfører skade på byggverk. Grenseverdiene er veiledende og bør ikke oppfattes som skadegrenser. Dette er verdier som bygningen er forutsatt å tåle ved gjentatte eksponeringer og er ment å forebygge. I denne delen er det også tatt med virkning av vibrasjoner fra trafikk som ansees å ha liten virkning, men som er ofte et tema for diskusjoner.

Frekvensveid svingehastighet
Forslaget til NS 8141-2 er basert på kunnskapen om at vibrasjoner ved lave frekvenser er mer skadelige for byggverk enn vibrasjoner ved høyere frekvenser. Standardforslaget tar direkte hensyn til dette ved å bruke frekvensveid svingehastighet som vibrasjonsmål, hvilket er helt nytt. Frekvensveiingen utføres slik at det legges mer vekt på vibrasjoner ved lave frekvenser og mindre vekt på vibrasjoner ved høye frekvenser. Ved å benytte et frekvensveid vibrasjonsmål blir grenseverdien i denne nye utgaven av standarden kun avhengig av byggverkets egenskaper.

Tidligere utgaver av denne standarden var basert på måling av toppverdi av uveid svingehastighet. For det uveide vibrasjonsmålet var grenseverdien avhengig av avstand, grunnforhold og fundamenteringsmåte, i tillegg til byggverkets egenskaper. For det frekvensveide vibrasjonsmålet blir grenseverdien kun avhengig av byggverkets egenskaper.

Høringsfrist
Innkomne kommentarer vil bli behandlet av standardiseringskomiteen, SN/K 293, som har utarbeidet forslaget.

Alle er velkommen til å gi sine høringsuttalelser. Høringsfristen er 1. desember. Forslaget kan lastes ned gratis fra vår tjeneste “Standard på høring”.

Sist oppdatert: 2014-11-12