2013

 

Har du opplevd problemer med DAK-filer og utveksling av DAK-filer? Det kan du unngå ved å følge NS 8353 Teknisk produktdokumentasjon - Byggetegninger. Standarden har en veiledning som er et godt hjelpemiddel for raskt å kunne lage prosjektspesifikke DAK-manualer som oppfyller kravene i NS 8353.

2014-01-01

Mer om Veiledning til DAK-manualer
 

Standard Norge har i samarbeid med flere norske interessenter tatt initiativ til at det startes opp standardisering innenfor BIM i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, og det er utarbeidet et forslag til en plan for europeisk BIM-standardisering.

2013-12-20

Mer om Norge skal lede en ny europeisk arbeidsgruppe om Building Information Modelling (BIM)
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har besluttet å trekke tilbake 2013-versjonen av standardene for tilslag som ble utgitt i mai.

2013-12-19

Mer om Status for produktstandardene for tilslag
 

Norske bygg og anlegg skal stå fjellstøtt, men det er slett ikke alltid vi bygger på fjell. NS 8141-serien skal bidra til at vi unngår bygningsskader som følge av vibrasjoner fra ulike typer bygg- og anleggsarbeider.

2013-12-10

Mer om Standarder for vibrasjoner og støt
 

Arkitekter, energiplanleggere og rådgivere trenger enkle og pålitelige standarder for å beregne behovet for levert energi til bygninger, basert på netto varmebehov og bygningens varmeløsning.

2013-12-06

Mer om Virkningsgrader for varmeanlegg på høring
 

Den engelske versjonen av NS-INSTA 900-1:2013 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold, ble publisert i august. Nå er den norske oversettelsen av standarden klar.

2013-12-05

Mer om Boligsprinklerstandarden er oversatt til norsk
 

Publikasjon 3 fra Lyskultur om idrettsbelysning gir råd for utforming av belysning i alle relevante idrettsanlegg. Den skal vise hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk.

2013-11-29

Mer om Lyskultur Publikasjon 3 - Idrettsbelysning
 

Forslaget til Norsk Standard, prNS 8141-3 Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire, er lagt ut på 2-måneders offentlig høring. Forslaget kan lastes ned gratis fra “Standarder på høring”.

2013-11-13

Mer om Forslag til ny standard om skred i kvikkleire forårsaket av vibrasjoner fra BA-arbeid er høring
 

Standarden, NS 3960:2013 Brannalarmanlegg – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, er en helt ny standard som erstatter dagens regler fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Den dekker også bygningsmyndighetenes temaveiledning for brannalarmanlegg, HO-2/98.

2013-11-12

Mer om Norsk Standard for brannalarmanlegg
 

29. oktober arrangerte Standard Norge et åpent høringsseminar om denne standarden og her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2013-11-05

Mer om Presentasjoner fra høringsseminar om standarden for musikkrom
1 2 3 4 5 6 > »