Boligsprinklerstandarden er oversatt til norsk

Den engelske versjonen av NS-INSTA 900-1:2013 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold, ble publisert i august. Nå er den norske oversettelsen av standarden klar.

SprinklerStandardens hovedmål er å hindre at menneskeliv går tapt ved boligbrann, men ved bruk kan også bygningsskader reduseres. Standarden gir spesifikke krav og anbefalinger om dimensjonering, installering og vedlikehold av faste boligsprinkleranlegg for slokking av brann i bygninger eller deler av bygninger som inneholder typiske byggverk til boligformål. Et automatisk boligsprinkleranlegg er konstruert for å kunne varsle en brann og slokke den med vann på et tidlig stadium, eller holde brannen under kontroll slik at evakuering kan gjennomføres på en sikker måte. Boligsprinkleranlegget vil holde brannen under kontroll, slik at det blir større mulighet for å slokke brannen med andre midler. Standarden omfatter ikke nødvendigvis alle lovgivningsmessige krav. De nasjonale kravene for byggverk til boligformål er obligatorisk.

Standarden er brakt inn i det europeiske arbeidet og brukes som grunnlag for en europeisk standard. Flere norske og andre nordiske eksperter deltar i det europeisk arbeidet. Om få år vil vi se en ny standard med grobunn i denne nordiske standarden.

Produktinformasjon
NS-INSTA 900-1:2013 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold (norsk utgave)
NS-INSTA 900-1:2013 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold (engelsk utgave)

Sist oppdatert: 2013-12-20