Foto: Lyskultur

Lyskultur Publikasjon 3 - Idrettsbelysning

Publikasjon 3 fra Lyskultur om idrettsbelysning gir råd for utforming av belysning i alle relevante idrettsanlegg. Den skal vise hvilke utfordringer man står overfor når det gjelder krav og ønsker fra forskjellige brukergrupper, miljøpåvirkninger og energibruk.

Denne nye utgaven av Lyskulturs publikasjon 3 ”Idrettsbelysning”, er en fullstendig omskrivning i forhold til forrige utgave fra august 2000, på bakgrunn av endringer i NS-EN 12193, som kom i ny utgave i 2007. Publikasjonen er en veiledning til NS-EN 12193:2007 og er ment brukt sammen med standarden.
 
Publikasjonen er et svar på utfordringene mange har i forhold til å tolke NS-EN 12193:2007, men også det faktum at mange av særidrettene har sine egne krav. I tillegg kommer behovene i spesielle arenaer hvor det foregår større fjernsynsoverføringer, og hvor produksjons
selskapene stiller sine egne krav til belysningen. Denne publikasjonen har dermed blitt noe utvidet i forhold til kun å være en veileder til standarden.
 
I denne publikasjonen er en rekke av de begrepene som benyttes innenfor idrettsbelysning forsøkt forklart på en så enkel og forståelig måte som mulig. Publikasjonen vil derfor kunne forstås og brukes av de aller fleste som arbeider med denne typen lysanlegg.
 
Publikasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementets idrettsavdeling.

Lyskutur Publikasjon 3 Idrettsbelysning

Sist oppdatert: 2013-11-29

NOK 1 330,00 (eks. mva)

Idrettsbelysning

SpråkNorskUtgave: 3 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

Lyskultur publikasjon 3 (nett)

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 330,00 (eks. mva)

Idrettsbelysning

SpråkNorskUtgave: 3 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12193:2007

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Lys og belysning - Idrettsbelysning

SpråkEngelskUtgave: 2 (2008-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang