Norge skal lede en ny europeisk arbeidsgruppe om Building Information Modelling (BIM)

Standard Norge har i samarbeid med flere norske interessenter tatt initiativ til at det startes opp standardisering innenfor BIM i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, og det er utarbeidet et forslag til en plan for europeisk BIM-standardisering.

ByggeplassCEN har i dag ingen aktivitet på området Building Information Modelling (BIM). For å få en raskere utvikling og økt bruk av standardiserte BIM-prosesser i Europa, tas det nå initiativ til å utarbeide europeiske standarder innenfor BIM.

Initiativ fra Norge
Med bakgrunn i Standard Norge sitt forslag et er det nå besluttet å etablere en arbeidsgruppe under CEN BT (Technical Board) som skal forberede en mulig oppstart av standardisering innenfor BIM. Oppstart av en slik arbeidsgruppe har fått bred støtte fra medlemslandene i CEN.

Arbeidsgruppen vil bestå av eksperter fra medlemslandene. Den skal ledes av Øivind Roth fra Dibk og Standard Norge skal ha sekretariatet. Arbeidet stares opp tidlig i 2014 og vil pågå i ca. ett år. Målsetningen er å utarbeide et forslag til mandat og arbeidsplan for en ny teknisk komite i CEN innenfor BIM.

Ønsker du å delta?
I tillegg til å ha sekretariatet og å lede arbeidet kan Norge delta med eksperter i arbeidsgruppen. Det finnes også en norsk nasjonal standardiseringskomite allerede som jobber med BIM. Er du interessert i å delta inn i dette arbeidet, enten i det europeiske arbeidet og/eller den norske komiteen, kan du ta kontakt med Standard Norge.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Lisbet Landfald.

Sist oppdatert: 2013-12-20