Passivhus Drammen
Foto: FutureBuilt/Flashpoint Studio

NS 3701 - Norsk passivhusstandard for yrkesbygninger

NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger stiller krav til yrkesbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031 med standardiserte inndata.

Passivhus er et begrep som har fått stor utbredelse og suksess i en rekke europeiske land. Strenge krav til prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som moderne miljøvennlige bygninger med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov.

Krav til energieffektivitet

NS 3701 for yrkesbygninger omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for yrkesbygninger.

Standarden angir to nivåer av energieffektive yrkesbygninger:

  • passivhus
  • lavenergibygning

Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en del av en flerfunksjonsbygning. Standarden gjelder både for nye yrkesbygninger og oppgradering av eksisterende yrkesbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard.

NS 3701 kan brukes til å:

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger
  • stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger
  • stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger

Hvorfor bruke Norsk Standard?

Passivhusbegrepet brukes av mange, men hva legger man i begrepet? Ved å bruke de norske standardene NS 3700 og NS 3701 som grunnlag har du en entydig definisjon med krav og spesifikasjoner som representanter fra norsk byggenæring har kommet frem til i fellesskap.

Boligbygninger

 For boligbygninger gjelder NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger

Les mer om passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701

Sist oppdatert: 2014-02-07

NS 3701:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3700:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang