Norsk Standard for brannalarmanlegg

Standarden, NS 3960:2013 Brannalarmanlegg – Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, er en helt ny standard som erstatter dagens regler fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Den dekker også bygningsmyndighetenes temaveiledning for brannalarmanlegg, HO-2/98.

Brannalarm

NS 3960:2013 etablerer et sett med krav til de som utfører prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold på automatiske brannalarmanlegg. Standarden dekker systemer beregnet for å beskytte liv og eiendom. Den omfatter systemer med minst en brannmelder eller en branndetektor. Systemene kan være i stand til å gi signaler for å initiere, i tilfelle brann, drift av for eksempel faste brannslokkesystemene og andre tekniske installasjoner som viftestopp, heisstyring og låssystemer.

Standarden dekker derimot ikke bestemmelser om et automatisk brannalarmanlegg skal installeres i en bygning. Slike krav står i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning.

Røykvarslere utført etter NS-EN 14604 er ikke automatisk brannalarmanlegg i henhold til denne standarden.

Sertifisering på gang
Det er under utvikling sertifiseringsordninger for prosjekterende, utførende og kontrollerende basert på standardens krav. Dette skal sikre tilfredsstillende kvalitet i hele prosessen med planlegging, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Ekspertgruppen
Standarden er utarbeidet av Standard Norges ekspertkomité SN/K 011 Brannalarmanlegg ved SN/K 011 Arbeidsgruppe 1 (AG1) som består av:

  • Carsten Due, NORALARM (Honeywell), leder
  • Håvard Grønstad, Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)
  • Jarl Tonning, NORALARM (NOKAS-BST AS)
  • Vidar Seterløkken, NORALARM (Siemens)
  • Trond S Andersen, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  • Raymond Berntzen, Det Norske Veritas

For nærmere informasjon om denne standarden, kontakt Standard Norges prosjektleder, Knut Løe.

Sist oppdatert: 2019-01-30

NS 3960:2013

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang