Presentasjoner fra høringsseminar om standarden for musikkrom

29. oktober arrangerte Standard Norge et åpent høringsseminar om denne standarden og her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

Forslaget til Norsk Standard, prNS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, er på høring fram til 20. november 2013. Følgende presentasjoner ble holdt på høringsseminaret:

Høringsforslaget kan lastes ned gratis fra "Standarder på høring" fram til høringsfristen. Etter at fristen har gått ut skal høringsuttalelsene gjennomgås med tanken på endringer i den endelige standarden. Planen er at standarden skal være ferdig i første halvdel av 2014.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Iiris Turunen-Rindel.

Sist oppdatert: 2014-01-31