Foto: Thor Henry Wathne

Standarder for vibrasjoner og støt

Norske bygg og anlegg skal stå fjellstøtt, men det er slett ikke alltid vi bygger på fjell. NS 8141-serien skal bidra til at vi unngår bygningsskader som følge av vibrasjoner fra ulike typer bygg- og anleggsarbeider.

NS 8141

Fastsetter en metode for å bestemme veiledende grenseverdier for vibrasjoner i byggverk på grunn av grunnarbeider slik som sprengning, peling, spunting, graving, komprimering, anleggstrafikk, o.l., og hvordan vibrasjonene kan måles. Grenseverdiene gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament.

NS 8141-2 

Omhandler all anleggsvirksomhet som skaper rystelser, bortsett fra sprengninger. Den tar også for seg trafikk som kilde for vibrasjoner som kan skade bygninger. I del 2 brukes det samme frekvensveide vibrasjonsmålet som i del 1.

NS 8141-3

Omhandler utløsning av skred og setninger på grunn av vibrasjoner.

 

Gyldige deler av vibrasjonsstandarden NS 8141

NS 8141-1 kom i 2012 som ny revidert del av NS 8141:2001, men ble etter kort tid trukket tilbake igjen grunnet tilbakemeldinger på at resultatene fra frekvensveide målinger av vibrasjoner fra sprengning ikke var som forventet under alle forhold. NS 8141 fra 2001 er derfor igjen gyldig inntil ny revidert NS 8141-1 er på plass. Les mer om disse endringene i NS 8141

 

Les mer om vibrasjoner på våre fagsider

Sist oppdatert: 2017-12-05

NS 8141:2001

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk

SpråkNorskUtgave: 2 (2001-06-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-2:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-3:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141-1:2012+A1 og NS 8141-2:2013. P-741.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang