Snekker som bygger hus.
Foto: iStockphoto

Startpakke for byggmestre

Ikke helt sikker på hvilke standarder du trenger? Her har vi plukket ut noen standarder som vi mener er et godt utgangspunkt - en “startpakke” - for deg som er byggmester innenfor småhusbygging.

Standardene vi har funnet frem dekker disse områdene:

  • Kontraktsstandarder
  • Beskrivelsessystem
  • Byggetegninger
  • Byggesaksblanketter
  • Areal
  • Universell utforming
  • Energi
  • Dokumentasjon
  • Overlevering

Kontraktsstandarder

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
Bør brukes dersom organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslings-prosedyrer og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405.

Beskrivelsessystem

NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg
Fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til grunn for anbud på eller avtale om utførelse av bygg eller anlegg.

Byggetegninger

Standardsamling for byggetegninger og DAK
En standardsamling har en gunstig pris opp mot prisen på hver enkelt standard i samlingen, så det vil derfor fort lønne seg å kjøpe hele samlingen.

Byggesaksblanketter

Alle blanketter for byggeprosessen, fra søknad om igangsettingstillatelse, søknad om ansvarsrett til kontrollerklæring med sluttrapport
Byggblankettene leveres som eBlanketter på nett hvor du enkelt kan fylle ut og lagre blanketter på ditt eget område.

Areal

NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger
Gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning.

Universell utforming

NS 11001 Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
Standarden er et viktig verktøy som spesifiserer krav og anbefalinger til bygninger, samt  løsninger fra parkering/atkomstvei til bygning.

Energi

NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt energi-behov og bruk av fornybare energikilder.

Dokumentasjon

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk
Fastsetter krav til innhold og inndeling av et byggverks FDVU-dokumentasjon. Standarden setter også krav til etablering og utarbeidelse av FDVU-dokument-asjonen, samt vedlikehold av dokumentasjonen.

Overlevering

NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg
Gir bestemmelser om prosedyrene ved overtakelse av bygg og anlegg, både i nærings- og forbrukerforhold.

Bestill startpakken under.

Kontakt oss

Dette er bare et lite utvalg av alle de standarder vi har. Finn andre standarder og produkter i vårt sortiment ved å bruke søkefeltet, eller kontakt oss slik at vi kan hjelpe deg i gang.

Velg mellom enkeltkjøp eller abonnement på web. Med abonnement får du en enkel og sikker tilgang til produkter, og du er garantert at du alltid har siste utgave.

Kontakt oss i dag på:
E-post: salg@standard.no
Telefon: 67 83 87 00

Sist oppdatert: 2019-10-22

Startpakke for byggmestre

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 075,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder følgende standarder: NS 3450:2006, NS 3456:2010, NS 3700:2013, NS 3940:2012, NS 8406:2009, NS 8430:2009, NS 11001-2:2009

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-27)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Vis abonnementsmuligheter