2014

 

Det er stor oppmerksomhet om digital samhandling i BAE-sektoren både i Norge og internasjonalt. Det er behov for et felles digitalt rammeverk, og standarder kan gi fri flyt av data mellom fag, de ulike aktørene og ulike faser i byggeprosessen. Dette vil bidra til effektivisering av byggeprosessene, bedre kommunikasjon, færre feil og riktigere bruk av ressursene.

2014-12-19

Mer om Norge ønsker å lede europeisk arbeid for digitale byggeprosesser
 

Standard Norge inviterer deg som bruker av NS 3420 til å si din mening om hvordan standarden kan bli bedre.

2014-12-17

Mer om Hvordan NS 3420 kan bli bedre
 

Standardene er aktuelle for deg som gjennomfører fuktmålinger i bygninger, både i forbindelse med nybygg og fukt-/vannskader i eksisterende bygninger. Både rådgivende ingeniører, takstmenn, gulvleggere, entreprenører, konsulenter og skadebegrensningsfirmaer har god nytte av disse to standardene.

2014-12-08

Mer om NS 3511 og NS 3512 - standarder for måling av fukt i betong og trekonstruksjoner
 

Dette er en standard som gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge.

2014-12-08

Mer om NS-EN 206:2013 om betong - med nasjonalt tillegg (NA)
 

Standard Norge har utgitt tre standarder for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noen. Formålet med standardene er å redusere risikoen og øke sikkerheten for samfunnet som helhet.

2014-11-11

Mer om Risikostandarder knyttet til «uønskede handlinger» og samfunnssikkerhet
 

Jobber du innenfor HMS i støyende arbeidsmiljø, underholdningsbransjen, innen bedriftshelsetjeneste, forskning, er under utdanning til HMS-tjenester eller driver med støyende aktiviteter som skyting? Da er dette viktige standarder for deg.

2014-11-07

Mer om Oversikt over standarder for hørselsvern
 

En samlet bransje, bestående av Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO-takst og Norges Eiendomsmeglerforbund, slår fast at tilstandsrapport blir standard ved kjøp og salg av bolig fra 1. januar 2015.

2014-11-06

Mer om Tilstandsrapport blir standard
 

Vedlikehold er vesentlig for å ta vare på de verdier som ligger i fabrikker, utstyr og bygninger. Like vesentlig er krav til kompetansen for de som leder og utøver vedlikehold. Nå kommer det en felleseuropeisk standard som presenterer krav til kompetanse, viktig kunnskap og målrettede kvalifikasjoner.

2014-11-06

Mer om Krav til vedlikeholdsfolka
 

Jobber du innenfor helsetjenester, bedriftshelsetjenesten, spesialisthelsetjenester (spesialisert hørselssentral, hørselskontroll), forskning eller er under utdanning til noen av disse tjenestene? Da er dette viktige standarder for deg.

2014-11-06

Mer om Oversikt over standarder for hørselsmåling
 

Siste uken av oktober arrangeres det møte i standardiseringskomiteen ISO/TC 59 i Toronto, Canada. Det er Norge som både leder og har sekretariatet i komiteen.

2014-10-31

Mer om Internasjonalt standardiseringsmøte om byggevirksomhet
1 2 3 4 5 6 7 > »