Si din mening om hvordan NS 3420 kan bli bedre!

Standard Norge inviterer deg som bruker av NS 3420 til å si din mening om hvordan standarden kan bli bedre.

Du som bruker NS 3420, kan gi viktige innspill ut fra din erfaring med standarden. Undersøkelsen vi inviterer deg til å delta på, handler om standardens innhold, oppbygging, brukergrensesnitt og hvordan du benytter standarden. Hensikten med undersøkelsen er å gi innspill til hvordan standarden best kan bli tilpasset BAE-bransjens behov.

Det tar 5 – 10 minutter å svare på spørsmålene, avhengig av hvor mye du utdyper. De 10 første som svarer vil få en overraskelse i posten. For å kunne motta hurtigsvarspremie må du oppgi din e-postadresse innledningsvis i undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen vil etter planen være tilgjengelig i mars 2015, og vi vil dele hovedfunnene når resultatene er klare.

Grip sjansen og si din mening nå! Gi dine innspill i undersøkelsen om NS 3420.

På forhånd takk for hjelpen!

Seiler
Vind i seilene for NS 3420 - delta i Standard Norges undersøkelse (foto: Fadler)

Sist oppdatert: 2014-12-17