Næringsbygg under oppføring
Næringsbygg under oppføring i Bjørvika i Oslo.

Internasjonalt standardiseringsmøte om byggevirksomhet

Siste uken av oktober arrangeres det møte i standardiseringskomiteen ISO/TC 59 i Toronto, Canada. Det er Norge som både leder og har sekretariatet i komiteen.

Komiteen ledes av Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentene, og Standard Norge har sekretariatet. Komiteen heter «Buildings and civil engineering works» og har fått navnet «Byggevirksomhet» på norsk

En av sakene som skal behandles på møtet er hvordan man skal koordinere standardene innenfor digitalisering av byggeprosessen.

Se også intervjuet med Per Jæger på bygg.no (ekstern lenke) hvor han sier litt om det sterke norske engasjementet i denne komiteen og hvorfor arbeidet er så viktig for Norge.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Kari S. Borgos.

Sist oppdatert: 2014-11-03