Foto: Amalie Fadler Opdal

NS-EN 206:2013 om betong - med nasjonalt tillegg (NA)

Dette er en standard som gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge.

Den forrige utgaven av NS-EN 206 besto av to deler som nå er slått sammen til en standard (den generelle NS-EN 206-1 og NS-EN 206-9 som omhandlet selvkomprimerende betong). Både hoveddelen av standarden og det nasjonale tillegget til standarden er revidert. Nye områder er inkludert i standarden, og flere bestemmelser er endret. Standarden utgis på engelsk og på norsk, men det nasjonale tillegget er kun på norsk.

NS-EN 206:2013+NA:2014 er spesielt aktuell for betongprodusenter, entreprenører og leverandører av delmaterialer til betong. Standarden kan også være interessant for rådgivende ingeniører.

De viktigste endringene siden forrige utgave:

  • selvkomprimerende betong er inkludert i den generelle delen slik at det nå kun er én del,
  • bestemmelser for fiberarmert betong er inkludert,
  • bestemmelser for resirkulert tilslag er inkludert,
  • k-verdimetoden for delmaterialene flygeaske, silikastøv og slagg er revidert,
  • nye krav til betongsammensetning,
  • nye metoder for samsvarsvurdering,
  • det er gitt tilleggskrav for betong for spesielle geotekniske arbeider.

Bruk av NS-EN 206:2013+NA:2014 sikrer en at betongen har en sammensetning (gjennom krav til spesifikasjon) og produseres (gjennom krav til framstilling) på en slik måte at de ønskede egenskapene oppnås. Det er også gitt regler for å kontrollere at den produserte betongen har de forventede egenskapene. Rådgivende ingeniører benytter standarden for å sikre at forutsetninger i prosjekteringen knyttet til betongens egenskaper resulterer i spesifiserte krav til betongprodusenten.

Sist oppdatert: 2014-12-09

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

SpråkNorskUtgave: 2013-12 (2014-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 206:2013

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

SpråkEngelskUtgave: 2013-12 (2014-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang