Tilstandsrapport blir standard

En samlet bransje, bestående av Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO-takst og Norges Eiendomsmeglerforbund, slår fast at tilstandsrapport blir standard ved kjøp og salg av bolig fra 1. januar 2015.

Norsk Standard som grunnlag for tilstandsrapporten

Mann og kvinne hilser på en mann i dress

En tilstandsrapport skal gjør det enklere for kjøper og selger ved omsetting av bolig.

For å utarbeide en slik tilstandsrapport for bolig, er det en Norsk Standard som legges til grunn, NS 3600:2013 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Målet med standarden er å få til en enhetlig undersøkelse og at kjøper og selger skal ha mest mulig informasjon og et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av en bolig. Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for begge parter.

Markedsaktørene har utviklet standarden
Bak NS 3600 står en bredt sammensatt komité med representanter fra de viktigste interessentene: myndigheter, forbrukere, rådgivere, takstbransjen, elektrobransjen, eltakstbransjen, forskning, byggsertifisering, eierskifteforsikring, eiendomsmeglere, eiendomsmeglingsforetak, representanter fra statlige og kommunale byggeiere og byggherrer.

Dokumentasjon for våtrom
Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider, fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TG 0 (ingen avvik) dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad vil automatisk få TG 2 (vesentlig avvik), dersom man mangler nødvendig dokumentasjon.

Hva er god nok dokumentasjon for badet i henhold til NS 3600? Når det gjelder membranen, skal minst ett av følgende punkter være oppfylt for å få TG 0:

  • dokumentasjon (teknisk godkjenning) fra tredjepart (uavhengig kontroll) i form av kontrollrapporter som inkluderer utført arbeid med membranen og tette gjennomføringer i membranen (våtsone)
  • skriftlig dokumentasjon fra godkjent fagperson kombinert med bilder med steds- og tidsangivelse
  • skriftlig dokumentasjon av vegg- og vanntest på gulv og med beskrivelse av gjennomføring inklusive tid og bilder av rom med ferdig membran før påstøp og fliser

Hele rommet skal være dekket, og alle forhold med membran eller tettesjikt skal være dokumentert.

Eksempler på dokumentasjon som ikke er tilfredsstillende og som dermed gir TG 2 for membranen er:

  • faktura kun på innkjøpte materialer
  • eiers egenerklæring
  • sjekklister for utførelse

Standarden setter også spesifikke krav til dokumentasjon for elektriske og tekniske anlegg.

Mer informasjon og lenker
Se også informasjon i vårt faktaark om NS 3600
Les også pressemeldingen fra NTF og pressemeldingen fra NITO-Takst
Lenke til standarden NS 3600 og veiledningen til standarden (se nedenfor)

Kontaktperson i Standard Norge er Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2014-11-07

NS 3600:2013

Standard

NOK 794,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 652,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – veiledning til NS 3600. P-742.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang