Ny veiledning til NS 8141-1 og-2
Foto: Terje Hagen, SBV-Consult AS

Veiledning til standarder for vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet

Veiledning til NS 8141-1 og -2 gir praktiske råd og beskriver hvordan man kan håndtere overgangen fra måling av toppverdi av uveid svingehastighet som er beskrevet i standardens utgave fra 2001, til toppverdi av frekvensveid svingehastighet som gjelder i den nye utgaven fra 2013.

Frekvensinnholdet i vibrasjonene ble i uveid vibrasjonsmål indirekte tatt hensyn til ved at grenseverdien for vibrasjoner var gjort avhengig av avstand, grunnforhold og fundamenteringsmåte, i tillegg til byggverkets egenskaper. Overgangen til et frekvensveid vibrasjonsmål gjør at grenseverdien kun blir avhengig av byggverkets egenskaper.

Veiledningen viser hvordan ladningsmengde kan beregnes når grenseverdien for vibrasjoner er oppgitt som toppverdi av frekvensveid svingehastighet. Vibrasjoner som sprer seg i grunnen, karakteriseres etter bølgetypen. Denne veiledningen beskriver hvordan sammenhengen mellom ladningsmengde, avstand og vibrasjoner beregnes i ulike soner som er inndelt etter typen vibrasjonsbølge (sone A og B), se 4.1. Veiledningen angir verdier for grunnkoeffisienten som kan brukes ved ladningsberegning. 

Veiledningen angir retningslinjer for og eksempler på ladningsberegning ved sprengning nær bebyggelse, prøve¬sprengning, hvordan vibrasjoner måles i ulike situasjoner, og mulige feilkilder for målinger som utføres etter del 1 og del 2 av standarden. Det er gitt eksempler på naboinformasjon som bør gis før og under anleggsarbeidet, og råd om hvordan forhåndsbesiktigelse kan utføres.

NS 8141-1 og -2 veiledning
Veiledning til NS 8141-1 og NS 8141-2

Sist oppdatert: 2015-11-19

NOK 621,00 (eks. mva)

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141-1:2012+A1 og NS 8141-2:2013. P-741.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 509,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-2:2013

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-3:2014

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang