2015

 

Arbeidet med revisjon av prosjekteringsregelverket, Eurokodene, har nå startet. Standardene skal revideres slik at de er best mulig tilpasset framtidige konstruksjonsløsninger, beregningsmetoder, produkter og materialer. De norske fagmiljøene er engasjert gjennom deltakelse i nasjonalt og europeisk komitearbeid, høringer eller diskusjoner i faglige møter.

2015-12-16

Mer om Innovative prosjekter utfordrer dagens prosjekteringsregelverk
 

14. desember går startskuddet for utarbeidelse av krav til bærekraftsvurderinger av veger. Selv etter oppstart er det mulig å engasjere seg i arbeidet.

2015-12-09

Mer om Bærekraftige veger - nytt standardiseringsprosjekt
 

Eurokodene har vært en suksess siden de ble implementert, men det er nå på tide å vurdere om de kan forbedres. Arbeidet med neste generasjon av Eurokodene har nå startet opp. Dette var temaet da Standard Norge inviterte til frokostmøte 9. desember.

2015-12-09

Mer om Standard Morgen: Eurokoder klar for revisjon
 

Er det mulig å standardisere hvordan vi best kan utnytte de økosystemtjenester vi kan få fra naturen. Ja, det er mulig, og en ny Norsk Standard skal sikre kvaliteten og dermed god økonomi i prosjekter med grønne tak. Dette var temaet på frokostmøtet Standard Norge arrangerte tirsdag 8. desember. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2015-12-09

Mer om Standard Morgen: Ny Norsk Standard for grønne tak lansert
 

En ny Norsk Standard skal sikre kvalitet og god økonomi i prosjekter med grønne tak. Under lanseringen 8. desember ble standarden overrakt ordføreren i Bærum, Lisbet Hammer Krog, en kommune som har høye miljøambisjoner, ikke minst knyttet til utviklingen av Fornebu.

2015-12-08

Mer om Ny Norsk Standard for grønne tak
 

Arbeider du med tilstandsanalyser eller utarbeidelse av vedlikeholds- og tiltaksplaner? Da bør du lese denne.

2015-12-02

Mer om Veiledning til NS 3424 Tilstandsanalyse
 

Forslag til nytt nasjonalt tillegg til NS-EN 12620 Tilslag for betong er på høring til 14. januar. Målet med revisjonen har vært å oppdatere de nasjonale kravene til dokumentasjon av betongtilslag i tråd med betongstandarden (NS-EN 206).

2015-11-25

Mer om Betongtilslag på høring
 

Standarden gir grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsruter i byggverk. NS 3510 er blitt revidert i 2015 og er nå kommet i ny versjon.

2015-11-24

Mer om NS 3510 Sikkerhetsruter i byggverk
 

Standard Norge har nettopp sendt ut forslag til en ny Norsk Standard, NS 5834, om planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom på høring. Bransjen inviteres nå til å komme med kommentarer på forslaget innen 31. januar 2016.

2015-11-17

Mer om Ny Norsk Standard om planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom på høring
 

Standarden NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi er nå utgitt på norsk.

2015-11-16

Mer om Terminologi for vedlikehold - Nå på norsk
1 2 3 4 5 6 > »