Bærekraftige veger - nytt standardiseringsprosjekt

14. desember går startskuddet for utarbeidelse av krav til bærekraftsvurderinger av veger. Selv etter oppstart er det mulig å engasjere seg i arbeidet.

Motorveg med av- og påkjøring

Kan morgendagens europeiske veger bli mer bærekraftige? Nytt standardiseringsprosjekt skal bidra til det.

Vegnettet er kanskje den viktigste infrastrukturen for transport av personer og varer i Europa. Økt bærekraft i transportsektoren er et mål og i den forbindelse er det foreslått et nytt standardiseringsprosjekt for utarbeidelse av indikatorer for bærekraftsvurderinger av veger. Prosjektet skal omfatte både vegen og dekke-materialer som brukes. Målet er å enes om et felles rammeverk for vurdering av vegnettet i hele Europa.

Fra før finnes det europeiske standarder for bærekraftige byggverk og byggevarer og det pågår utarbeidelse av en standard for bærekraftige anlegg. Det nye prosjektet vil følge den samme metodikken som gjelder i disse standardene.

Prosess og framdriftsplan
Prosjektet skal gjennomføres som en Workshop i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Det første møtet er 14. desember i Madrid. Deretter er det planlagt to møter til i mars/april og i juni/juli før det ferdigstilles innen september 2016.

Hva er CEN Workshop Agreement (CWA)?
En CWA er et dokument publisert av CEN. Dokumentet utvikles og godkjennes av de som melder seg på til Workshopen. Deltakelsen er åpen for alle som er interessert i arbeidet. Utvikling av en CWA er en hurtigprosess og vanligvis innenfor 10-12 måneder. Det sendes ikke på offentlig høring. Dokumentet er et kravdokument, men har en underordnet status i forhold til en standard. Det blir utgitt som en nasjonal workshop-avtale.

Hvem er den for og hvem er interessentene?
De viktigste interessentene for dette prosjektet er

  • Vegmyndighetene
  • Miljømyndighetene
  • Produsenter av vegmaterialer
  • Entreprenører og vegbyggere
  • Bærekrafts-rådgivere
  • Forskning
  • Brukere av vegen

Påmelding
Hvis du har lyst til å delta, ta kontakt med Merete H. Murvold. Fordi det er kort frist til det første møtet, er det fortsatt mulig å melde sin interesse og delta på de neste møtene.

Sist oppdatert: 2015-12-14