Illustrasjonsfoto NS 3420
Illustrasjon: iStockPhoto

NS 3420 - Hva er nytt høsten 2015?

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en av byggenæringens viktigste standarder. 1. september utga Standard Norge nye og reviderte deler av standarden. I år er det delen T – Maler- og beleggarbeider som er fagrevidert.

Bedre sporbarhet til andre standarder via NS 3420

I NS 3420 settes krav til materialer og utførelse, hvor det ofte henvises videre til andre standarder. I del T vil du finne lenker til andre nødvendige standarder. Dersom du har abonnement på elektronisk bok vil også finne lenker bak alle normative referanser brukt i alle delene av NS 3420. Dette er også tilrettelagt i databaseutgaven.

Andre viktige standarder som brukes sammen med NS 3420:

Standarden NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel basert på poster i NS 3420 og Statens vegvesens prosesskoder. Det betyr at brukerne kan lage en digital beskrivelse, og sende ut prisforespørsel elektronisk til aktuelle leverandører. Dermed unngår man papirutskrifter og postgang.

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold fastsetter regler for redigering av og innhold i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om entrepriser om utførelse innenfor bygg, anlegg og installasjoner.

NS 8360 BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk gir en spesifikasjon av BIM objekttyper til utveksling av objektinformasjon. Den bidrar til samhandling mellom ulike kommersielle objektbiblioteker i BIMprogrammer, og til effektivisering av den digitale prosess fra BIM til beskrivelse.

Les mer om endringene i NS 3420 (pdf)

NS 3420 leveres både i papirformat og digitalt. Man kan kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Det lønner seg å abonnere på en fagsamling - da fårdu alle oppdateringer automatisk.

Få oversikt over hvordan du kan abonnere på NS 3420

Sist oppdatert: 2015-11-06

NS 3420 Samling - Komplett

Standardsamling

NOK 17 700,00 (eks. mva)

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2019 (2019-12-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 9 500,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Grunn- og terrengarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2019 (2019-12-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420 Samling - Tømrer

Standardsamling

NOK 6 750,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Tømrerarbeider. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2019 (2019-12-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420 Samling - Elektro

Standardsamling

NOK 8 250,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 innenfor Elektro. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2019 (2019-12-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420 Samling - VVS

Standardsamling

NOK 8 250,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 innenfor VVS. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2019 (2019-12-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 14 200,00 (eks. mva)

Standardsamling av NS 3420 for Bygg og Anlegg. NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2019 (2019-12-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang