Standard Morgen: Eurokoder klar for revisjon

Eurokodene har vært en suksess siden de ble implementert, men det er nå på tide å vurdere om de kan forbedres. Arbeidet med neste generasjon av Eurokodene har nå startet opp. Dette var temaet da Standard Norge inviterte til frokostmøte 9. desember.

Person sittende i en forsamling

Deltakere på frokostmøtet om revisjon av eurokoder

Det er svært viktig for Norge å påvirke dette arbeidet gjennom aktiv deltakelse. Et tema som diskuteres, er hvordan reglene for lastkombinering kan forbedres. Dagens regelverk i NS-EN 1990 er ikke hensiktsmessig på enkelte punkter og kan gi ulikt beregningsmessig resultat avhengig av valgt påvisningsmetode.

Presentasjonene på frokostmøtet

Kontaktpersoner i Standard Norge vedr. revisjon av eurokodene er Vivian Meløysund og Roald Sægrov.

Sist oppdatert: 2015-12-11