Standard Morgen: Ny Norsk Standard for grønne tak lansert

Er det mulig å standardisere hvordan vi best kan utnytte de økosystemtjenester vi kan få fra naturen. Ja, det er mulig, og en ny Norsk Standard skal sikre kvaliteten og dermed god økonomi i prosjekter med grønne tak. Dette var temaet på frokostmøtet Standard Norge arrangerte tirsdag 8. desember. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

Den nye standarden, NS 3840 Grønne tak – planlegging, prosjektering, utførelse skjøtsel og drift – Ekstensive tak, er resultat av at eksperter med svært forskjellig bakgrunn har jobbet sammen og blitt enige om hva som er viktig ved etablering av grønne tak og hvordan aktørene bør jobbe sammen. Standarden vil bidra til økt biologisk mangfold i byen. Den ivaretar de viktige kravene som må stilles i forhold til vekstproblemer og faren for lekkasje, som er de to største utfordringene med grønne tak.

Grønne tak kan sterkt redusere mengden regnvann som renner av et tak. Dette er en verdifull egenskap som avhjelper rørsystemer og ledningsnett og som i mange områder er helt nødvendig for å unngå unødig høye kostnader til håndtering av overvannet.

Standarden omhandler vegetasjon som krever lite skjøtsel. Det betyr ikke at taket kan overlates helt til seg selv, men kostnadene til drift er minimale sammenliknet med for eksempel et ordinært grøntanlegg.

Ny tilhørende standard
I tillegg til NS 3840 ble også standarden Ny standard: NS 4417 Planteskolevarer - Sedummatter - Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking, utgitt samtidig.

Standarden lansert
Innledningsvis på frokostmøtet ble NS 3840 formelt lansert og overrakt til ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog. Se egen sak om overrekkelsen og mer fra frokostmøtet.

Presentasjoner på frokostmøtet

 

Sist oppdatert: 2015-12-09

NS 3840:2015

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4417:2015

Standard

NOK 380,00 (eks. mva)

Planteskolevarer - Sedummatter - Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang