Tre studenter
Forskningsassistentene Helene Irgens Hov, Victoria Stokke og Hans Henriksen Marki har jobbet med standarder for bærekraftig samfunnsutvikling.

Standard Norge deltar på Bygg- og miljødagen

3. november deltar Standard Norge på Bygg- og miljødagen ved NTNU. Vi stiller med stand og et innlegg om BIM-standarder for et auditorium fylt av studenter, NTNU-ansatte og representanter for BAE-næringen.

Stand påBM-dagen

Vi ser fram til å snakke med studentene om verdien av standardisering og standardenes betydning for BAE-næringen. Det vil bli informasjon om sommerjobb og mulig samarbeid om prosjekt- og masteroppgaver.

Les mer under Student.

Sist oppdatert: 2015-11-06