Bokstaver fra Scrabble hulter til bulter

Terminologi for vedlikehold - Nå på norsk

Standarden NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi er nå utgitt på norsk.

Terminologi og felles forståelse av begreper er viktig for samhandling mellom aktører. Innenfor vedlikehold finnes det en egen standard for definisjon av begreper, og en norsk oversettelse av den ble utgitt i september. Standarden NS-EN 13306 omfatter i alt 122 termer for vedlikehold og vedlikeholdsstyring uavhengig av hva som skal vedlikeholdes:

  • Drift
  • Vedlikehold
  • Vedlikeholdsplan
  • Vedlikeholdsstrategi
  • Reparasjon
  • Inspeksjon
  • TIlstandsbasert vedlikehold
  • og mange fler.....

Standarden er utarbeidet av en europeisk komité for vedlikehold, CEN/TC 319. Det er den norske FM-komiteen som har ansvar for oppfølging av det europeiske arbeidet.

I standarden defineres vedlikehold som "kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å opprettholde den i eller gjenvinne en tilstand der den kan oppfylle krevd funksjon".

Og ikke nok med det!

Vedlikeholdsplan er "strukturert og dokumentert sett med oppgaver som omfatter aktivitetene, prosedyrene, ressursene og tidsforbruket som kreves for å utføre vedlikehold".

I løpet av november utgis også en norsk oversettelse av NS-EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell. Den er utarbeidet av samme komité.

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2015-11-16

NS-EN 13306:2010

Standard

NOK 818,00 (eks. mva)

Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang