Veiledning til NS 3424 - Et must for tilstandsanalyser

Arbeider du med tilstandsanalyser eller utarbeidelse av vedlikeholds- og tiltaksplaner? Da bør du lese denne.

Standarden NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring ble utgitt i 2012. I desember 2015 kom veiledningen som mange har ventet på. Den utdyper punktene i standarden og gir flere eksempler på bruk av den. Den gir veiledning om:

 • kartlegging av teknisk og funksjonell tilstand av bygg, anlegg og tekniske installasjoner
 • praktisk gjennomføring av tilstandsanalyser
 • utarbeidelse av rammeverk for fastsetting av tilstand for ulike bygningsdeler, anleggsdeler eller tekniske anlegg
 • bruk av data fra tilstandsanalysen

Den inneholder fem praktiske eksempler for henholdsvis tilstandsanalyse av:

 • store bygnignsmasser
 • næringsbygninger
 • luftbehandlingsanlegg
 • elektriske anlegg
 • fellesanlegg for et boligsameie

Den kan brukes som inspirasjon og sjekkliste for utvikling av egne planer om tilstandskartlegging og utarbeidelse av tilstandsrapport.

Hvem kan bruke veiledningen?
Veiledningen er nyttig for både de som gjennomfører og bestiller tilstandsanalyser og de som bruker resultatene fra den:

 • Utførende av tilstandsanalyse og utarbeidelse av tilstandsrapport (bygningnssakkyndige, rådgivere, takstmenn, eierskifteforsikring mm)
 • Eiere av bygg, anlegg og tekniske installasjoner
 • Bestiller av tilstandsanalyser, både privat og offentlig sektor
 • Eiendomsforvaltere utførende av tilstandsanalysen, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og tiltaksplaner, rapportering og kommunikasjon til beslutningstakere
 • Byggdriftere
 • Rådgivere (gjennomføring av tilstandsanalyser, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og tiltaksplaner, rapportering og kommunikasjon til beslutningstakere)
 • Undervisning innenfor bygg og eiendomsforvaltning

Men også for de som vil lære mer om tilstandsanalyser, er dette nyttig lesning. I tillegg også brukere av resultatene fra en tilstandsanalyse som for eksempel eiere og medlemmer av styrer som skal vedta og godkjenne planer og budsjett for vedlikehold og oppgradering. 

Bestilling av tilstandsanalyser
Ved bestilling av tilstandsanalyser etter NS 3424 er det nødvendig å beskrive og konkretisere oppdraget, blant annet:

 • formål med og omfang av tilstandsanalysen
 • valgt analysenivå
 • metoden som skal brukes (stikkprøver, hele eller deler)
 • valgt referansenivå
 • hvilke aspekter som skal undersøkes (eksempelvis teknisk tilstand, miljø, energiforbruk og funksjon)
 • hvilke type konsekvenser som skal vurderes.

Det er utarbeidet et eget skjema for bestilling av tilstandsanalyse og det forklarer også på mange måter bruken av standarden.

NS 3424 mye brukt
Standarden beskriver metodikken for tilstandsanalyser og gir krav til hvordan tilstand skal fastsette, vurdere og rapportere tilstands. Den har hatt stor gjennomslagskraft og er brukt i flere nasjonale kartleggingsprosjekter for ulke typer byggverk. Standarden brukes til kartlegging av teknisk og funksjonell tilstand for bygg, anlegg og tekniske installasjoner og som første trinn i en prosess for å utvikle planer og angi tiltak for å opprettholde et byggverk i tilfredsstillende stand for brukere og eiere.

Systemet av standarder for tilstandsanalyse
Veiledningen beskriver også systemet av standarder for tilstandsanalyse og viser hva som finnes av verktøy. Eksempler fra NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er tatt inn i veiledningen og viser hvordan den kan brukes sammen med NS 3424 for utvikling av blant annet en jobbliste og kriterier for tilstandsgrad for ulike bygningsdeler.

Forsiden på veiledningen til NS 3424
Den nye veiledningen til NS 3424

Sist oppdatert: 2019-05-02

NOK 893,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring - P-764:2015.

SpråkNorskUtgave: 2 (2015-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3424:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3424.E:2012

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang