2016

 

Forslaget, prNS 3070-2 Samordning av ledninger i grunnen – Del 2: Kostnadsfordeling, angir krav og anbefalinger til kostnadsfordeling ved planlegging, prosjektering, bygging og omlegging av infrastrukturanlegg i grunnen. Standarden er på høring fram til 20. februar 2017.

2016-12-16

Mer om Forslag til Norsk Standard for kostnadsfordeling ved samordning av ledninger i grunnen på høring
 

Et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsyningssystemer.

2016-12-16

Mer om SN/TS 3031:2016 for beregning av energibehov og energiforsyning
 

Den nye norske standarden NS 5834 gir anbefalinger om hvilke leveranser som kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer. Standarden ble lansert på et seminar i november og har kan du se opptak av innlegg som ble holdt på lanseringsmøtet. Lanseringen ble arrangert i samarbeid med Norges Bank, og standarden ble overrakt statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2016-12-15

Mer om Norsk Standard mot tilsiktede uønskede handlinger i bygg, anlegg og eiendom, lansert
 

De passive brannbeskyttelsestiltakene som dekkes av den nye standarden, NS 3911, er isolering, overflatebehandling og tetting av fuger og utsparinger.

2016-12-07

Mer om Ny standard for utførelse av passiv brannbeskyttelse i bygninger
 

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker? Å bruke standardene NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet og NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være en løsning. Fredag 25. november arrangerte Standard Norge i samarbeid med Virke, NHO Service og Arbeidstilsynet et seminar i Trondheim om standarder for renhold.

2016-12-01

Mer om Økt seriøsitet i renholdsbransjen ved bruk av standarder
 

Forslaget til ny standard, prNS 3808, for forbedringen av sikkerheten på eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau er på høring fram til 10. januar.

2016-12-01

Mer om Ny standard for forbedring av eksisterende heiser på høring
 

Nå har du som jobber i en arkitektbedrift mulighet til å skaffe deg abonnement på standarder spesielt tilpasset ditt virksomhetsområde - med kostnadsfri tilgang første år (2016)!

2016-11-23

Mer om Spesialtilbud for arkitektbedrifter
 

Hvilke leveranser kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer? Den nye norske standarden NS 5834 gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger. Standard Norge og Norges Bank inviterte til frokostmøte 1. november hvor standarden ble lansert og overrakt statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2016-11-11

Mer om Økt sikkerhet mot uønskede handlinger i bygg, anlegg og eiendom med ny Norsk Standard
 

NS 5834 er den første norske standarden som gir rammer for planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom. Med dette får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy for å beskrive sikringstiltak. Standarden ble utgitt 1. oktober.

2016-10-20

Mer om Viktig ny standard for planlegging av sikringstiltak
 

På møtet i den internasjonale standardiseringskomiteen for byggevirksomhet (ISO/TC 59) 9. oktober ble det besluttet å starte et nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt for å gjøre EPD-data tilgjengelig i BIM. EPD står for Environmental Product Declaration og er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, en ferdig vare eller tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

2016-10-11

Mer om Miljødeklarasjoner i BIM (bygningsinformasjonsmodeller)
1 2 3 4 5 > »